Trgovište i mladi: Forma pre SUŠTINE

Eko Taxi Vranje

Krovna organizacije mladih Srbije objavila je dokument o položaju mladih u Srbiji. Portal InfoVranjske.rs istraživaće položaj mladih u Pčinjskom okrugu. Pored Vranja, portal InfoVranjske.rs, istraživaće i položaj mladih u ostalim opštinama u Pčinjskom okrugu.

Prema podacima Krovne organizacije mladih Srbije opština Trgovišta ima formiran savet za mlade kao posebno stalno radno telo skupštine opštine Trgovište od 2016. godine, ali ni do 2021. godine ovaj savet nje doneo svoj poseban poslovnik ili pravnilnik o radu.Pored toga Savet za Mlade Trgovište nema svoj plan ili program rada.

Savet za mlade iz Trgovišta funkcioniše sa pet članova, a najmanje polovima moraju biti starosti od 15 do 30 godina. Savet bira Skupština opština, na predlog predsednika Opštine.

Od osnivanja poslednjeg saviza sveta za mlade opštine Trgovišta nije održana nijedna sednica saveta za mlade.

Kao i u Vranju, Savet za Mlade Trgovište u poslednjih pet godina nije uputio nijedan dokumetn na razmatranje ili usvajanje Skupštini opštine Trgovište. Pored toga ni sama Opština Trgovište nije uputila nijedan dokument ili predlog Savetu za mlade.

Ovaj savet za mlade u opštini Trgovište jedan je od retkih organizacija ovog pita koji nmea posebnu stranicu na sajtu opštine niti zvaničnu stranicu na nekom od društvenih mreža.

Savet za mlade opštine Trgovište spada u treću kategoriju grupe razvijenih lokalnih saveta za mlade – „Inkluzivni, ali nefukcionalni savet za mlade“.

Za razliku od Vranje, opština Trgovište ima usvojen važeći lokalni akcioni plan za mlade za period od 2017. -2021. godine. Pored toga ova opština ima formiranu kancelariju za mlade kao posebnu ustanovu.

Opština Trgovište ne izdvaja sredstva za udruženja mladih i za mlade, i pored toga kao i većina opština u Srbiji, Trgovište nema svoj omladinski klub.

NIV  • Ostavi komentar