SVE ZA MITING: Grad Vranje oprostio «Jumku» 600 miliona!

Eko Taxi Vranje

Skupština Grada Vranja donela je odluku na svojoj 17. sednici u sredu 10. novembra da svoja nenaplaćena potraživanja prema «Jumku» konvertuje u kapital fabrike.

Svi odbornici gradskog parlamenta glasali su za ovu odluku, pa je Skupština Grada na delu ispoštovala preporuku Vlade Srbije da potraživanja koja nisu naplatila od «Jumka» u iznosu od 600 miliona dinara konvertuju u vlasništvo Grada nad delom kapitala ove tekstilne fabrike.Grad je time oprostio dugovanja «Jumka» po raznim osnovama lokalnom javnom sektoru u iznosu od 600 miliona dinara, što će kao posledicu imati gubitke gradskog budžeta i javnih preduzeća.

UPPR za Jumko čeka ZAKLJUČAK Vlade Srbije

Primera radi, «Jumko» duguje «Vodovodu» na ime potrošene a neplaćene vode 250 miliona dinara, a «Komradu» 60 miliona.

Ilustracija FOTO FB

Jasno je da Grad Vranje neće imati nikakve koristi od koverzije svojih potraživanja u vlasništvo nad delom imovine fabrike, a na šteti su i javna preduzeća, najveći poverioci «Jumka».

Podsećamo, «Jumko» EPS-u duguje 622 miliona dinara, ali je to preduzeće deo republičkog, a ne lokalnog javnog sektora.

«Jumko» plaća samo tekuću potrošnju struje

Podsećamo, Grad Vranje je na sličan način postupio i na primeru «Simpa», oprostivši potraživanja u iznosu od jedne milijarde dinara.

Država Srbija i lokalne smaouprave štiteći na ovaj način velika preduzeća gubitaše stvaraju atmosferu opšteg nepoverenja u oblasti dužničko-poverilačkih odnosa, a time potkopavaju temelje  tržišnog  privređivanja kao jedinog zdravog sistema u postupku reindustrijalizacije zemlje.

S. Kostić  1. Заре 10/11/2021
  2. Mane 10/11/2021
  3. Časlav 10/11/2021
  4. Igor 10/11/2021
  5. Ivana 10/11/2021
  6. Jumko 10/11/2021
  7. Mačak 10/11/2021
  8. Stene 10/11/2021
  9. Yumcowoman 11/11/2021
  10. Bruka i sramota 11/11/2021
  11. Boban 11/11/2021
  12. Roda 11/11/2021

  Ostavi komentar