Rodna RAVNOPRAVNOST u Vranju: Od 37 sportskih klubova samo DVA ŽENSKAU Lokalnom akcionom planu za rodnu ravnopravnost pod oblašću ,,druge teme od značaja za položaj žena u Vranju” navedeni su participacija žena, sport i kultura.

Što se tiče participacije, u opštini Vranje ima 26,3 posto odbornica što je za 11 odsto manje od republičkog proseka. Samo 35 posto ispitanica iz fokus grupa i anketa je zadovoljno stepenom učešća žena u lokalnoj samoupravi.Više od polovine ne znaju da li u opštini postoji neko telo koje se bavi pravima žena, a veoma mali broj ispitanica učestvuje u političkom i javnom životu.

Vranje ima 37 sportskih klubova koje grad finansijski podržava, ali samo su jedan rukometni i jedan odbojkaški ženski klubovi. Ogromna većina ispitanica, čak 86 procenata nije uključena u aktivnosti sportskih klubova, ni profesionalno ni rekreativno.Žene su istakle da gradu nedostaju zatvoreni bazen, teretane za žene, parkovi sa spravama za vežbanje, trim i biciklističke staze, kao i besplatni fitnes, pilates, ples, joga.

Kada su u pitanju kulturni sadržaji grad ima bioskop u okviru pozorišta, pozorište i muzej. Samo četvrtina ispitanica je zadovoljna kulturnom ponudom u gradu.

Većina ispitanica je u poslednjih godinu dana prisustvovala nekoj kulturnoj manifestaciji, a nije prisustvovalo čak 28 ispitanica. Kao nedostatak one su navele sadržaje za mlade, balet, operu, raznovrsniju ponudu predstava i koncerata, a kao ozbiljniji problem su navele nedostatak kulturnih sadržaja u prigradskim mestima, kao i onih koje su namenjene Romkinjama.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Saša 25/06/2024
    2. Lucky 26/06/2024

    Ostavi komentar