Istražujemo: Kako je LOKALNA vlast usvojila LOKALNI akcioni PLAN za RODNU ravnopravnostGrad Vranje potpisao je Evropsku povelju za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou još 7. decembra 2015. godine, čime se cilja unapređenje u oblasti rodne ravnopravnosti i položaja žena u opštini.

Vranje se zbog ovog problema obavezalo da će pripremiti akcioni plan u roku od dve godine u kojem će odrediti prioritete, aktivnosti i opredeliti sredstva za sprovođenje planiranih aktivnosti u skladu sa ovom poveljom, pa je vranjska skupština decembra 2017. usvojila prvi Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti za period 2017 – 2020, samo što izveštaj o sprovođenju ovog plana nije izrađen.Evropska povelja na lokalnom nivou je dokument koji politički obavezuje, ali je i praktičan alat koji pomaže lokalnim samoupravama da u svoje politike ugrade princip rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

Cilj projekta je da Vranje stvori uslove da postane efikasnije u pružanju inkluzivnih i kvalitetnijih usluga svim muškarcima, ženama, dečacima i devojčicama, uvažavajući principe rodne ravnopravnosti, održivosti, pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i analize zasnovane na dokazima.Podaci za izradu LAP-a su dobijeni i od nadležnih institucija u lokalnoj samoupravi. Pored toga, podaci su prikupljeni kroz fokus grupe sa ženama, a rezultati predstavljaju podlogu za planiranje mera i aktivnosti Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Vranja.

Javna rasprava o nacrtu LAP-a je trajala od 25. oktobra 2023. do 9. novembra iste godine. U tom periodu održano je pet javnih rasprava, u Vranju, Vranjskoj Banji, selima Buštranje i Rataje, i mesnoj zajednici Odžinka.

Osim Vranja, u Pčinjskom okrugu strategiju za rodnu ravnopravnost su definisali Trgovište, Bujanovac i Vladičin Han, ali su svi istekli i jedino Grad Vranje ima najnoviji aktuelan akcioni plan.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar