Promene u OPŠTINI Smilja ANTIĆ postala ŠEFICA odeljenja za POSLOVEOd početka trećeg mandata Slobodana Milenkovića došlo je do krupnih promena u Predsedništvu Grada Vranja, najpre je Zorica Jović „izašla iz kabineta“, da bi zbog propusta u organizaciji proslave povodom Dana Grada, bio smenjen i Zoran Spasić.

Poslednja promena koja je desila u toku prošlog meseca jeste i postavljenja nove šefice Odeljenja za poslove Grada Vranja, a na to mesto postavljena je Smilja Antić, poznatije kao Smiljče.Ova informacija objavljena je na portal Grada Vranja pre nekoliko dana.

Podećamo, Smilja Antić do sada je obavljala poslove u Predsedništvu Grada Vranja, a u jednom trenutku važila je i za šefa kabineta Slobodana Milenkovića.Njen mandat u Predsedništvu obeležila je bliskost sa nekadašnjom zamenicom Gradonačelnika – Zoricom Jović.

OPIS NOVOG POSLA SMILJE ANTIĆ

Odeljenje za poslove organe Grada obavlja: stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, koji se odnose na: predstavljanje Skupštine grada u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu; koordinaciju rada u saradnji sa gradskim opštinama, gradovima i opštinama u Srbiji, okruzima i nadležnim republičkim organima; pripremu za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada; praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza Skupštine grada; koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada Skupštine grada, poslove komunikacije sa javnošću predsednika Skupštine, organizacije konferencija za štampu i drugih poslova povodom javnog istupanja predsednika Skupštine na državnim ceremonijama i drugim manifestacijama, prijem stranaka koje se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika Skupštine grada; raspoređivanje akata i predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada; staranje o dokumentaciji vezanoj za aktivnosti predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada;

Vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za Skupštinu grada, a naročito: poslove u vezi sa pripremom i održavanjem sednica Skupštine grada i radnih tela, obradu materijala sa sednica; pripremanje propisa i drugih akata iz oblasti lokalne samouprave, kao i iz drugih oblasti koje nisu u delokrugu drugih odeljenja; praćenje sprovođenja propisa i akata, vođenje evidencija i zapisnika o održanim sednicama i druge poslove iz ove oblasti, stručne i administrativne poslove po podnetim zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata koje donose Skupština grada;

Uređuje i izdaje ,,Službeni glasnik grada Vranja“;

Pruža stručnu i administrativno-tehničku pomoć odbornicima i odborničkim grupama u Skupštini grada, kao i narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Odeljenje obavlja studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na izradu i rukovanje planom odbrane Grada, priprema plan mera pripravnosti, plan funkcionisanja civilne zaštite, plan izmeštanja na ratne lokacije, plan bezbednosti i zaštite, plan popune vojnim obaveznicima radne obaveze; koordinira rad lica ovlašćenih lica za poslove odbrane u gradskim opštinama Grada, kao i druge poslove iz oblasti odbrane i bezbednosti.

Odeljenje obavlja stručno-operativne poslove koji se odnose na: planiranje, izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji Grada, izradu planova zaštite i spasavanja, obaveštavanje i koordinaciju aktivnosti organa Grada i drugih subjekata u vanrednim situacijama, kao i druge poslove u oblasti vanrednih situacija.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Marija 12/03/2024
  2. Stefan 12/03/2024
  3. Smilja 12/03/2024
  4. Stef 12/03/2024
  5. Efendija iz Donje Vranje 12/03/2024
  6. Strucnost 12/03/2024
  7. Ja 12/03/2024
  8. Paparazzo 12/03/2024
  9. Nece 12/03/2024
  10. KUMCA od srca 12/03/2024
  11. Dusan Savic 13/03/2024
  12. Olivera 13/03/2024
  13. Mara 13/03/2024
  14. Komi 13/03/2024
  15. Marija 13/03/2024
  16. Gale 14/03/2024
  17. Kosta 21/03/2024

  Ostavi komentar