Aktivizam i mladi

Kako su GRAĐANI napravili POZORIŠTE: Od građanske kasine do profesionalnog teatra



Prva pozorišna predstava u Vranju odigrana je 30. januara 1896. godine. Bila je to predstava „Gorski vijenac“ u režiji Radoja Domanovića, tadašnjeg profesora u Gimnaziji. Pozorišni život je počeo da se odvija u zgradi koju je 1892. godine izgradio vranjanski trgovac Janča Jovanović, i traje sve do današnjeg dana.

Dana 5. oktobra 1924. formirano je Pozorište građanske kasine, i tada počinje organizovani pozorišni život. Upravnik je bio Ljubiša Ružić, a sala je imala 425 mesta. Prva odigrana predstava bila je „Pokojnik“ Branislava Nušića.



27. aprila 1946. godine osnovano je Okružno narodno pozorište koje je radilo do 1954. Prestalo je sa radom zbog besparice. Nakon toga uspešno je radilo amatersko pozorište sa stalnim repertoarom, publikom i nagradama.

Svoj najveći uspeh pozorište je imalo u periodu od 1979. do 2009. godine kada je od malog palanačkog ansambla stvoren profesionalni teatar.



Od 5. septembra 1997. pozorište se ponovo pridružilo porodici profesionalnih pozorišta Srbije. Pozorišni život se odvijao do 2. jula 2012. godine kada je došlo do požara u kome je pozorišna zgrada izgorela.

Zgrada je renovirana 2019. pa sada raspolaže dvoranom sa 280 sedišta u kojoj se izvode predstave na večernjoj sceni i sceni za decu.

Hronologija:

 • 1892. godina – Izgradnja zgrade pozorišta;
 • 30. januar 1896. godine – Prva predstava u Vranju;
 • 1924. godina – Formiranje Pozorišta građanske kasine;
 • 1946. godina – Osnivanje Okružnog narodnog pozorišta;
 • 1997. godina – Pozorište se pridružuje profesionalnim teatrima;
 • 2. jul 2012. godine – Veliki požar u zgradi;
 • 2019. godina – Otvaranje renoviranog teatra.

Više od 40 godina pozorište organizuje Borine pozorišne dane, na kojima je prikazano preko 500 predstava domaćih i inostranih pozorišta.

Pozorište je dobilo mnogo nagrada, Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima, i najveći uspeh je ostvarilo na festivalu u Moskvi kada je predstava „Paviljon br. 6“ dobila srebrnog viteza za predstavu u celini i zlatnog viteza za najbolju mušku ulogu.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.



  1. Selena 04/04/2024
  2. Selena 2 04/04/2024
  3. Selena 05/04/2024

  Ostavi komentar