Aktivizam i mladi

Istražujemo: Kako Kancelarija za mlade UNAPREĐUJE položaj i AKTIVNOSTI mladih?Kancelarija za mlade u Vranju počela je sa radom 1. maja 2010. godine. Namenjena je svim mladim ljudima, bez obzira na pol, rasu, nacionalnu pripadnost, versko ubeđenje, jezik ili društveno poreklo.

Predstavlja sponu između mladih i lokalne samouprave sa ciljem unapređenja položaja mladih.Vranjska Kancelarija za mlade informiše mlade o važnim pitanjima o obrazovanju, zapošljavanju, mogućnostima za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, sportu, negovanju zdravih i bezbednih stilova života, omladinskim razmenama, održivom razvoju i drugim temama u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade.

Ova kancelarija sprovodi omladinske i volonterske akcije, obuke, seminare, manifestacije. Obezbeđuje prostor, materijalnu i tehničku pomoć za realizaciju aktivnosti, projekata omladinskih organizacija i inicijativa mladih, ali i komunicira sa mladima i podstiče njihovo učešće u donošenju odluka.Radi se na uspostavljanju saradnje sa svim relevantnim partnerima i na njihom umrežavanju u cilju zadovoljenja potreba mladih.

Njeno zaduženje je i učestvovanje u izradi i sprovođenju Strategije za unapređenje položaja mladih, tako da se može očekivati kreiranje ove strategije od strane KZM ponovo naredni put kada dođe vreme.

KZM ima naloge na društvenim mrežama Fejsbuk, Instagram i TikTok, a podržana je i aplikacija za informisanje mladih KUDA.

Finansiranje se trenutno vrši preko budžeta, i kancelarija spada pod okrilje Grada Vranja, pa nema stalnih prihoda od svojih aktivnosti. Budžet Kancelarije za mlade iznosi samo tri miliona dinara, odnosno ceo deo za sprovođenje omladinske politike otišao je njoj.

Koordinatori Kancelarije od 2010. su bili Milica Anđelković Jovanović, Nemanja Dejanović, zatim kadar SNS-a Stefan Filipović Filipko, i trenutno je na funkciji Luka Trajković.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Bravo! 23/05/2024
    2. Ha ha ha 23/05/2024

    Ostavi komentar