Grad BEOGRAD postao SUVLASNIK Jumka i Simpo ŠIKSkupština Grada Beograda u januaru ove godine donela je odluku o konverziji svojih potraživanja po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu vranjskoj „Jumka“ i „Simpo ŠIK“ u Kuršumliji.

Ovim odlukama, Grad Beograd se upisao u baš brojnu plejadu vlasnika pomenutih fabrika u kojoj su Republika Srbija, PIO Fond, RFZO, Nacionalna služba zapošljavanja, a tu je i Grad Vranje koji je „Simpu“ i „Jumku“ konverzijom oprostio 1,6 milijardi dinara.Konvertovana potraživanja Grada Beograda prema „Jumku“ nastala su u periodu od 30. juna 2020. do 26. maja 2021. godine i iznose sa pripadajućom kamatom do 30. septembra 2021. 1.782.602 dinara.

Konvertovana potraživanja Grada Beograda prema „Simpo ŠIK-u“ na dan 26. avgusta 2021. godine iznose 679.236 dinara.U strukturi „Jumkovih“ dugova Gradu Beogradu u naznačenom periodu najveću stavku predstavlja porez na imovinu, 1,2 miliona dinara, zatim, komunalna taksa od 300.000, i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta od 344.000 dinara.

„Simpo ŠIK“, međutim, jedino za porez na imovinu duguje Gradu Beogradu za naznačeni period u celokupnom iznosu potraživanja glavnog grada prema ovoj firmi iz siromašne Kuršumlije.

Konverzija u JUMKU: Grad se naplaćuje bazenom i stadionom

Na kraju svojih odluka da abolira svoja potraživanja prema „Jumku“ i „Simpo ŠIK-u“, Skupština Grada Beograda hvalisavo zaključuje „da će u Centralni registar hartija od vrednosti izvršiti upis u visini ukupnog potraživanja“.

Tako će Skupština Grada Beograda postati vlasnik jednog, srazmerno visini potraživanja, malog dela kapitala „Jumka“ i „Simpo ŠIK-a“  od čega neće imati nikakve koristi, ali će ostati bez prihoda od skoro 2,5 miliona dinara sa kojima bi mogla da popravi stanje infrastrukture i reši neke od problema koji su u ingerenciji Grada.

U obrazloženju ovih odluka o konverziji svojih potraživanja prema vranjskom „Jumku“ i „Simpo ŠIK-u“, Skupština prestonice se poziva na Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR), što je drugi termin za predstečajni postupak, i zakone o stečaju i privatizaciji.

SIMPO ŠIK: Nećemo da budemo vranjski ROBOVI

Beograđani su, naravno, vodili baš strogo računa i o preporukama Vlade Srbije „da se potraživanja svih sadašnjih vlasnika prema „Jumku“, „Simpu“, ali i drugim preduzećima u UPPR, konvertuju u trajni ulog u njihovom kapitalu, verovatni u želji da koliko-toliko relaksira finansije tih fabrika.

Što bi rekao narod, iz šupljeg u prazno, što će biti još jedna od hipoteka jednog nesrećnog vremena na leđima potonjih naraštaja.

S. Kostić

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Oki 04/02/2022
  2. Rajko 04/02/2022
  3. Veljko 04/02/2022
  4. Boźa 04/02/2022
  5. Konfekcija 05/02/2022
  6. Ivan 05/02/2022
  7. Jumko 06/02/2022

  Ostavi komentar