Državna REVIZIJA pronašla NEPRAVILNOSTI u poslovanju kompanije „JUMKO – PRIZOSI“Državna revizorska komisija pronašla je napravilnosti u poslovanju kompanije „Jumko – Prizosi“ D.O.O. Vranje za 2022. godinu.

Privredno društvo za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Jumko – Prizosi d. o. o. Vranje u finansijskim izveštajima za 2022. godinu iskazalo je manje nekretnina, postrojenja i opremu uzetu na lizing sa pravom korišćenja na više od godinu dana za oko 11,5 miliona dinara, pokazuje izveštaj Državne revizorske institucije.

Kako se navodi preduzeće je prikazalo manji neraspoređeni dobitak ranijih godina za 10,3 miliona dinara i obaveze za porez na dodatu vrednost za 1,1 milion dinara.

„Izražavamo rezervu na iskazano stanje potraživanja za više plaćen porez na dobitak u iznosu od 800.000 dinara, kao i na iznos nabavne vrednosti prodate robe od 2,7 milijarde dinara, finansijskih prihoda u iznosu od 4,1 milion dinara i finansijskih rashoda u iznosu od pet miliona dinara“, navodi se u izveštaju.  1. Goran 13/11/2023
  2. Mićko 13/11/2023
  3. Danijela 13/11/2023
  4. Žare 13/11/2023
  5. Aktor 13/11/2023
  6. Ranko 13/11/2023
  7. Bugarin bosilegrad 13/11/2023
  8. Аца 13/11/2023
  9. Gale 13/11/2023
  10. Đoša 14/11/2023

  Ostavi komentar