Đorđević: Politička (ne)ravnopravnost žena i muškaracaPodaci o udelu žena u vranjskoj lokalnoj samoupravi pokazali su da se udeo smanjio u odnosu na prethodne godine, i sada je Vranje jedan od nekoliko gradova sa najmanjim procentom, u kategoriji od 20 do 30 posto.

Jedna od malobrojnih učesnica u lokalnoj politici Dragana Đorđević, odbornica i potpredsednica Gradskog odbora stranke Srbija Centar „SRCE“ u Vranju ističe da je učešće žena u lokalnoj samopravi veoma važno jer pruža mogućnost da se čuje njihov glas, što doprinosi osnaživanju i boljem položaju žena, ali i pozitivno utiče na razvoj lokalne zajednice.Gladajući na činjenicu da su žene zbog određenih običaja i obrazaca ponašanja koje im nameće društvo, prinuđene da biraju između javne funkcije sa jedne strane i materinstva, porodice, kućnih obaveza sa druge strane, Dragana kaže da žene treba motivisati i osnažiti da preuzmu inicijativu i oslobode se štetnih predrasuda.

Kao podrška pravnom okviru u domenu rodne ravnopravnosti mogu poslužiti servisi usluga koji bi ženama olakšali ulogu majke i supruge i pružili mogućnost da mogu ravnopravno da učestvuju u radu lokalne samouprave“, navodi Dragana Savić Đorđević.Da bi muškarci i žene bili potpuno politički ravnopravni potrebno je da u lokalnoj samoupravi bude podjednak broj i muškaraca i žena. Tek tada možemo pričati o političkoj ravnopravnosti i samo tako žene mogu imati značajan uticaj na donošenje važnih političkih odluka, na šta je ukazala sagovornica.

Podsećamo, u najvažnijim ogranima Grada Vranja – Predsedništvu i Gradskom veću samo jednu političku funkciju zauzela je pripadnica ženskog pola i to Danijela Milosavljević većnica za socijalna pitanja.

V.ILIĆ / NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. frajla 28/02/2024
  2. Dragana 28/02/2024
  3. NADA 28/02/2024
  4. DS 28/02/2024
  5. Kosta 28/02/2024

  Ostavi komentar