Aktivizam i mladi

Biblioteka: Modernizacija OGRANKA u Vranjskoj Banji



Javna Biblioteka „Bora Stanković“ Vranje uspotavila je je potpuno automatizaciju bibliotečkog poslovanja u Ogranku ove ustanove u Vranjskoj Banji.

Biblioteka „Bora Stanković“ nastavlja sa koncepcijom osavremenjavanja i unapređivanja komunikacije između bibliotekara, bibliotečkog fonda i svojih korisnika, stoji u saopštenju.

Kako je objavljeno od strane JB „Bora Stanković“ Vranje „automatizovana pozajmica je segment koji omogućava automatizaciju postupaka kao što su: upis i promena podataka o članovima, promena broja članske karte, pozajmica građe van biblioteke ili za čitaonicu, produženje roka pozajmice, razervaciju zauzete i slobodne građe, itd. i doprinosi bržem, preciznijem radu i snalaženju bibliotekara, a korisnicima omogućava bolji uvid u dostupnost pojedinačnih primeraka građe, čime se kvalitet pruženih usluga podiže na viši nivo“

Kompleksan i obiman posao formiranja Elektronskog kataloga Biblioteka u Vranju je započela 2009. godine, kada je pristupila jedinstvenom sistemu COBISS.SR koji omogućava centralizovanu obradu bibliotečke građe, kao i pristup bibliografskim zapisima o građi svih biblioteka učesnica u sistemu, odnosno uzajamnu katalogizaciju., stoji u saopštenju Biblioteke.

Kompletan knjižni fond u Ogranku u Vranjskoj Banji, koji broji više od deset hiljada knjiga (8.778 bibliografskih zapisa), unet je u COBISS bazu 2019. godine. Cena opreme, koja je bila neophodna za uvođenje automatizovane bibliotečke pozajmice, iznosi 140.000 dinara.

NIV



  • Ostavi komentar