ZZJZ: U februaru VISOK novo ČAĐI u vranjskom vazduhuZavod za javno zdravlje u Vranju saopštava da je u februaru ove godine vazduh u Vranju sadržao količinu čađi iznad dozvoljenih vrednosti.

Količina čađi iznad dozvoljenih vrednosti evidentirana je na dva merna mesta, kod Osnovne škole „Svetozar Marković“ u donjem delu Vranja i Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u širem centru.Izmerena količina čađi na pomenutim mernim mestima bila je veća od dozvoljene granice od 50 pg/metar kubni, dan, a to je posledica sagorevanja fosilnih energenata u individualnim ležištima, kotlarnicama, industrijskim postrojenjima i iz vozila u saobraćaju.

ZZJZ saopštava da su količine sumpor dioksida, azot dioksida i aerosedimenata u februaru u vazduhu Vranja bile ispod dozvoljenih granica.Podsećamo, ZZJZ merenja stanja vazduha u Vranju obavlja na pet mernih mesta, kod Osnovne škole „Svetozar Marković“, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, ZZJZ, Predškolske ustanove „Naše dete“ i Osnovne škole „Predrag Devedžić“ u Vranjskoj Banji.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Šemsa 24/03/2023
    2. Buda 24/03/2023

    Ostavi komentar