Aktivizam i mladi

Zlatno DOBA: Preko 150 MLADIH traži POSAO preko OMLADINSKE zadrugeMladi koji žele da rade i zarade, pronalaze razne načine da dođu do posla. Jedan od najpopularnijih načina za zaposlenje je uz pomoć Omladinske zadruge u Vranju, u kojoj se ove godine upisalo oko 150 mladih.

Ova institucija predstavlja posrednika između nezaposlenih lica od 15 do 30 godina i poslodavaca. Učenici, studenti i nezaposleni do 30 godina, mogu da se zaposle na privremeno povremenim poslovima koji ne traju duže od 120 dana.Mladi koji još uvek idu u školu ne mogu da rade puno radno vreme, pa biraju kratkotrajne poslove. Neki od poslova koji se mogu naći preko Omladinske zadruge su rad u kafićima i buticima, promocije, transportni poslovi, prenos i arhiviranje dokumentacije i drugi. Primetno je da mladići biraju fizički teže poslove, dok devojke češće rade u kafićima i buticima, kao i na poslovima promocije.

Visina same zarade zavisi od vrste posla, a predviđeni porezi i doprinosi se plaćaju.Iz Omladinske zadruge navode da je učlanjenje u zadrugu jednostavno. Mogu da se učlane svi mladi od 15 do 30 godina, i učlanjenje važi jednu kalendarsku godinu. Potrebno je popuniti zahtev i doneti važeću ličnu kartu i potvrdu sa fakulteta ili iz škole za mlade do 26 godina. Nezaposleni do 30 godina koji nisu u sistemu obrazovanja, pored lične karte, prilažu potvrdu iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nakon toga, mladi postaju članovi Omladinske zadruge i dobijaju priliku da pronađu posao u skladu sa svojim željama i potrebama.

Veljko Ilić

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Jelena 10/12/2022

    Ostavi komentar