Aktivizam i mladi

Vremeplov: Kada je DRŽAVA mislila na ZDRAVLJE MLADIHVranjska gimnazija je počela sa radom posle oslobođenja od Turaka 1881. godine. Škola je bila smeštena u zgradu Pašinog konaka i Haremluka do 1933. kada je izgrađena sadašnja zgrada Gimnazije.

Na loše stanje zgrade škole i njegov uticaj na zdravlje učenika ukazivali su brojni tadašnji školski lekari.Doktor Đuro Kustudić je u svom izveštaju napisao da iako je škola u centru grada, ona je bila okružena jamama, opštinskim štalama sa đubrištem koje se nikada nisu čistile, a na osam metara je bila kafana „Marganac“ sa stočnim oborom, tako da je smrad okruživao školu.

Dimitar Đoka Jovanović je u izveštaju ukazao na male učionice u kojima sa zidova i tavana pada prašina koja narušava zdravlje učenika. Desetak godina kasnije doktor Đuro Kustudić opet ukazuje na problem đaka navodeći da učenici po zimi slabo obučeni i mršavi stoje napolju čekajući da se učionice provetre od prašine i smrada.I posle Prvog svetskog rata situacija ostaje ista na šta ukazuje doktor Panta Kostić. Ovakvo stanje zgrade škole je uticalo na pojavu raznih zaraznih bolesti, narušavalo zdravlje učenika i nastavnika i umanjivalo fizičku i umnu sposobnost.

Nakon svih ovih problema, izgrađena je nova zgrada gimnazije 1933. Međutim, iako nova, i ova zgrada je imala nedostatke, nije bilo vodovoda, kanalizacije, struje i ogreva zbog čega je doktor Toma Jovanović uputio apel kako bi se nedostaci što pre otklonili.

Posle svih muka obezbeđena je škola koja je omogućavala pravilan, zdrav, fizički i duhovni razvoj učenika. Pored problema sa školskim zgradama, veliki problem za zdravlje učenika bilo je siromaštvo. Oko 25 posto učenika bili su najsiromašniji, deca zemljoradnika, služitelja i nadničara. Ovi učenici su radili u kućama bogatih,, gladni i rđavo obučeni pa su se brzo razboljevali. Bolovali su od slabokrvnosti, plućnih bolesti, pokvarenih zuba, vratnih i pazušnih žlezda i naglog mršavljenja.

Siromašni učenici su dobijali novčanu pomoć koju je obezbeđivalo Ministarstvo prosvete. Često su držana predavanja o higijeni, zaraznim bolestima, očuvanju zdravlja, štetnosti alkohola i duvana, rđavih knjiga i filmova.

Školski lekari su na platou i na kraju školske godine obavljali sistematske preglede, a tokom cele godine obavljani su ambulantni pregledi. Zahvaljujući školskim lekarima, njihovoj upornosti, omogućena je zdravstvena zaštita učenika u teškim vremenima.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar