VJT i OJT: Postupamo isključivo u skladu sa Ustavom i zakonomViše javno Tužilaštvo i Osnovno javno Tužilaštvo obratilo se javnosti saopštenjem za medije. Portal InfoVranjske.rs ovo saopštenje prenose u celini, bez izmena.

Povodom saopštenja Stranke slobode  i pravde /SSP/ Vranje od 18.11.2021 godine , koje je upućeno pravosuđu i konkretno javnim tužilaštvima na području Vranja, dužni smo  da javnosti pružimo određena pojašnjenja:Javna tužilaštva i sudovi postupaju isključivo u skladu sa Ustavom, zakonima , potvrđenim međunarodnim ugovorima i podzakonskim aktima, koji bliže uređuju rad ovih državnih organa.

Zakonom o javnom tužilaštvu je definisana uloga tužilaštva kao samostalnog organa koji goni učinioce krivičnog dela- Zakonom o uređenju sudova određuje se nadležnost  sudova svih stepena, prema kojoj nadležnosti  se uređjuje i postupanje javnih tužilaštva.

SSP: Da li ove malverzacije zaista ne vidite?

Još 2018 godine upoznali smo preko medija javnost da su formirana Posebna odeljenja za suzbijanje korupcije pri Višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, te da je za naše područje za gonjenje krivičnih dela sa elemetima korupcije nadležno navedeno posebno odeljenje u Nišu. Takođe, smo informisali javnost   da  su sva tužilaštva sa područja Pčinjskog okruga bila dužna da predmete koji nisu započeti i okončani predaju na dalje postupanje novoformiranim odeljenjima.

U članu 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa  u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije („Sl. Glasnik RS broj  94/2016 i 87/2018) pobrojana su sva krivična dela za koja su nadležna da postupaju novoformirana odeljenja.

Tako da, od 1 marta 2018 godine Osnovno i Više javno tužilaštvo u Vranju, kao i sudovi pred kojima tužilaštva postupaju nisu nadležna za procesuiranje izvršioca koruptivnih krivična dela (iz grupe krivičnih dela protiv službene dužnosti, protiv privrede itd).

Prema odredbi člana 280 Zakonika o krivičnom postupku, državni organi, pravna i fizička lica podnošenjem krivičnih prijava JAVNOM TUŽIOCU prijavljuju krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, o kojima su obavešteni ili su  za njih saznali na drugi način. Tom odredbom je predviđena obaveza podnosilaca da  u prijavi navedu dokaze koji su mu poznati i preduzmu mere da bi se sačuvali tragovi krivičnog dela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično delo.

Tako da poučavamo izdavaoce saopštenja i građane, da mogu pismeno i usmeno ( na zapisnik, telefonom, telekomunikacijskim sredstvom ) prijaviti svaku radnju za koju postoji osnov sumnje da  predstavlja krivično delo, ali isključivo stvarno i mesno  nadležnom tužilaštvu, radi efikasne zaštite imovine i lica.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Живко 19/11/2021
    2. Jad i cemer 19/11/2021
    3. Alakince 19/11/2021

    Ostavi komentar