VIŠI SUD: Doživotna ROBIJA zbog UBISTVA SUPRUGE

Eko Taxi Vranje

Krivično veće Višeg suda u Vranju sastavljeno od dvoje sudija i troje sudija porotnika je u ktivičnom postupku po optužnici Višeg javnog tužioca u Vranju protiv okrivljenog Dejana Pavlovića iz Vranja donelo je presudu – Jedinstvena kazna doživnotnog zatvora.

Dejan Pavlović osuđen je zbog krivčnog dela Teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 10. Krivičnog zakonika, krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stava 3. u vezi stava 2. i stava 1. Krivičnog zakonika i krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika.Protiv navedene presude može se izjaviti žalba Apelacionom sudu u Nišu, u roku od 15 dana, po prijemu pisanog otpravka presude.

NIV    1. Djole 10/03/2023

    Ostavi komentar