Vazduh u Vranju PONOVO LOŠ

Eko Taxi Vranje

Nacionalna ekološka asocijacija, objavila je na svom zvaničnom sajtu da je u kvalitet vazduha u Vranju loš.

Najgori kvalitet vazduha u Vranju bio je u 8 sati ujutru, kada je označen kao „Veoma loš“ sa koncertacijom PM 2,5 čestica  od 102,2.U poslednja 24 sata, prema merenjima vrednosti PM 2,5 čestica, vazduh u Vranju je u kategoriji „loš“, jer je prosečna vrednost bila 43.

FOTO: Merna stranica kvaliteta vazduha u Vranju

Propisana koncenracija čestica PM 2,5 koju je propisala Svetska zdravstvena oranizacije iznosi 15.

U poslednja 24 sata, prema merenjima vrednosti PM 2,5 čestica, vazduh u Vranju je u kategoriji „loš“, jer je prosečna vrednost bila 43.

Prema koncentraciji susprendovanih PM 10 čestica Vranje je ocenjeno kao loše, sa više od 65 ovih čestica u proteklih 24 sata. Dok je propisana vrednost SZO-a za ove čestice 45.

MSB    1. Prle 10/12/2021
    2. SavaTalimat 10/12/2021
    3. Čedomir 10/12/2021

    Ostavi komentar