USRV Vranje poziva borce da iskoriste zakonska prava

Eko Taxi Vranje

Udruženje Srpski ratni veterani Vranje poziva borce, učesnike ratova od 1990. do 1999. godine, u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Metohiji, za vreme NATO agresije i u Kopnenoj zoni bezbednosti, da iskoriste svoja prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica palih boraca koji je stupio na snagu prvog januara 2021. godine.

Ovaj Zakon je stavio van snage Zakon o pravima boraca iz 1998. godine i stupanjem na snagu i njegovom primenom otvorio brojne mogućnosti učesnicima svih ratova na prostoru nekadašnje države da iskoriste svoja zakonska prava, kaže Dragoljub Stošić, predsednik Udruženja Srpski ratni veterani Vranje.Po njegovim rečima, „udruženje je je počelo sa objedinjavanjem i formiranjem dokumentacije za sve svoje članove i sa podnošenjem zahteva  za priznavanje statusa borca o čemu odlučuje nadležno Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja“.

Podnošenjem zahteva i kasnije priznavanjem statusa borca, a ne dezertera, dobija se nacionalno priznanje koje ima značaj za borce i njihova pokolenja, zato pozivam članove udruženja i sve borce da prikupljaju dokumentaciju, jer Ministarstvo može da ograniči rok za podnošenje zahteva i samim tim borci izgube svoja prava, objašnjava Stošić.

Predsednik SRV Vranje ističe „da većina učesnika ratova, naročito u seoskim sredinama, nije upoznata da je donet novi Zakon o pravima boraca“.

Naše udruženje poziva sve učesnike ratova da dođu u prostorije u Mišarskoj ulci broj 21 i informišu se o svojim pravima koja im po zakonu pripadaju, apeluje Stošić.

Dragoljub Stošić na kraju naglašava „da SRV Vranje ima velike zasluge za donošenje novog Zakona o pravima boraca kao jedno od najaktivnijih u zemlji“.

Zakon pruža određene prednosti za borce, u zapošljavanju, povlašćeni javni prevoz, novčani naknadu u slučaju smrti, pravo na borački dodatak, a od značaja su i nacionalno priznanje, legitimacija, veteransko odelo i medalje, navodi Stošić.

S. Kostić  1. deda 26/03/2022
  2. Duda 26/03/2022
  3. Miki Maus 26/03/2022
  4. Če Gevara 26/03/2022
  5. ApostoL 26/03/2022
  6. Zoran Jankovic 27/03/2022
  7. Sasa 27/03/2022
  8. Gerađevinski+radnik 28/03/2022
  9. Srbijanka 28/03/2022
  10. Milo 28/03/2022
  11. Zoran Jankovic 29/03/2022

  Ostavi komentar