Tribina u Medijskom skloništu o vršnjačkom nasilju: Institucije rade – primena zakona spornaZakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica je bazični zakon, ali predstavlja i osetljivu i delikatnu materiju u procesnom delu, potencirala je Danijela Trajković, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju, koja je bila prvi govornik na tribini u Medijskom skloništu na temu „Odnos institucija prema vršnjačkom nasilju”, održanoj u petak devetog juna.

Delikatnost ove materije je u tome što su u pitanju maloletna i mlada lica, deca koja nisu navršila 14 godina i nemaju krivičnu odgovornost, mlađi maloletnici sa navršenih 14 i pre navršenih 16 godina, stariji maloletnica sa navršenih 16 i pre navršenih 18 godina, a Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela obuhvaćena su i punoletna lica sa navršenih 18 godina i pre navršene 21 godine, objasnila je Trajkovićeva.

Po njenim rečima, „postupak protiv maloletnih lica pokreće tužilaštvo pred sudijom za maloletna lica, većem za maloletnike i porotnicima koji imaju iskustva u radu sa decom i mladima”.

Nadležnost suda se utvrđuje prema mestu prebivališta maloletnog učinioca krivičnih dela, pa ako, primera radi, maloletnik iz Vranja učini krivično delo u Beogradu, nadležni su sudovi u Vranju. Tužilac pred sudom pokreće postupak na osnovu predloga oštećenog lica, jer oštećeni ne može sam da goni maloletnika koji ga je činjenjem krivičnog dela oštetio, rekla je Danijela Trajković.

Glavna javna tužiteljka u VJT Vranje je na kraju izlaganja ukazala na značajnu ulogu Centra za socijalni rad, posebno za lica mlađa od 14 godina, kao i na neophodnost veštačenja i saslušanja zakonskih staratelja, ali i na činjenicu da maloletnik ne može biti zadržan u policijskom pritvoru do 48 sati, osim za najteža krivična dela.

Branilava Mihajlović, javni tužilac u VJT Vranje, govorila je o vaspitnim merama za maloletnike učinioce krivičnih dela.

Te mere zavise od težine krivičnih dela, za lakša su najpre mere upozorenja i usmeravanja, zatim mere pojačanog nadzora, zavodske mere kao što je vaspitno-popravni dom, dok je za najlakša krivična dela predviđena i mera sudskog ukora, vaspitnog naloga, uključenja u rad ili nastavu, grupnog tretmana, navela je Branislava Mihajlović.

Ona je nabrojala i najćešća krivična dela koja čine maloletna lica, kao što su dela protiv imovine, krađe, protiv života i tela, protiv zdravlja i javnog reda i mira, gde spadaju tuče i svi oblici vršnjačkog nasilja.

Branislava Mihajlović je navela da je VJT Vranje podneto 58 krivičnih prijava protiv 90 maloletnih lica u periodu od prvog januara ove godine do danas.

Odbačeno je 39 krivičnih prijava, primenjena su tri vaspitna naloga, 17 prijava odbačenih iz drugih razloga, precizirala je Branislava Mihajlović.    1. Secerko 12/06/2023

    Ostavi komentar