Treće doba u „zlatnom dobu“: Stari NAJUGROŽENIJI na jugu Srbije

Eko Taxi Vranje

Najugroženije osobe u poznijim godinama pod teretom pandemije virusa korona i krize zbog rata u Ukrajini su one koje žive na jugu Srbije, uz tendeciju porasta siromaštva u ovoj i narednim godinama, pokazuju podaci iz publikacije „Projekcije siromaštva starijih-uticaj pandemije kovid 19 i krize u Ukrajini na siromaštvo starijih u Republici Srbiji“, prenosi list Politika.

U sličnoj situaciji su stariji žitelji koji žive i na istoku i zapadu Srbije i Šumadiji, a posebno su ugrožena kategorija osobe u poznijim godinama koje žive u višečlanim domaćinstvima, ali i pripadnici najstarije populacije koji su sami ili u staračkim domovima.U navedenoj publikaciji se potencira „da je porast siromaštva najstarije populacije neizbežan na jugu i istoku Srbije, uz tendenciju da dostigne nivo ekstremnog siromaštva i upozorenje da su žene ugroženije siromaštvom od pripadnika jačeg pola“.

Rastuća inflacija, uz znatno poskupljenje cene hrane kao posledice krize u Ukrajini, najviše pogađaju najsiromašnije pripadnike najstarije populacije u izrazito nerazvijenim krajevima kao što su jug i istok Srbije, jer najsiromašniji najviše troše na hranu, zaključak je u pomenutoj publikaciji.

Podaci pokazuju da 2020. godine 446.000 stanovnika Srbije nije moglo da zadovolji svoje osnovne potrebe, a situacija na tom planu je ove godine još teža, jer su najsiromašniji slojevi među kojima dominiraju stariji žitelji, pod najvećim teretom krize izazvane pandemijom i ratom u Ukrajini, napomnje se u pomenutoj publikaciji.

Publikacija „Projekcija siromaštva starijih- uticaj pandemije kovid 19 i krize u Ukrajini na siromaštvo starijih u Republici Srbiji“ nastala je uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u okviru zajedničkog programa UN „Jačanje socijalne zaštite u Srbiji kroz uvođenje elemenata reagovanja na krizu“, a autorka publikacije je Lidija Kuzmanov.    1. Ivana 22/02/2023

    Ostavi komentar