Tasić: POREZ na IMOVINU uvećan u određenim ZONAMA i do 22 ODSTOViše građana Vranja se požalilo portalu InfoVranjske.rs da je porez na imovinu, uglavnom na kuće i stanove, uvećan za 2023. godinu za oko 20 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Portal se obratio Kabinetu gradonačelnika Vranja sa pitanjem „da li je porez na imovinu za 2023. odista povećan za oko 20 odsto i da li je to pokušaj lokalne samouprave da amortizuje negativan uticaj inflacije na osnovni prihod Grada”, polazeći od podatka da je stopa inflacije u Srbiji dva puta veća od Evropske Unije, a tri puta od SAD.Kabinet gradonačelnika je novinarsko pitanje usmerio Odeljenju za budžet i finansije, Odseku lokalne poreske administracije, odakle je usledio odgovor koji je potpisao Nenad Tasić, načelnik pomenutog gradskog odeljenja, a koje prenosimo u celosti i bez izmena.

„U vezi vašeg pitanja da li je iznos poreza na imovinu za 2023. godinu uvećan za 20 odsto u odnosu na 2022, obaveštavamo vas da se porez na imovinu utvrđuje na osnovu Zakona o porezima na imovinu, član 6. stav 5, kojim je regulisan način i postupak utvrđivanja poreza, a koji zavisi od prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće nepokretnosti.Prosečnu cenu nepokretnosti po zonama na teritoriji lokalnih samouprava utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa na osnovu cena nepokretnosti u prometu uz naknadu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od prvog oktobra godine koja prethodi tekućoj godini do 30. septembra tekuće godine, uzimajući najmanje tri prometa određene nepokretnosti za određenu zonu.

Kako je teritorija Grada Vranja podeljena na šest zona za 2023. godinu, povećanje poreza na imovinu za kuće za stanovanje bilo je samo u trećoj zoni i to od 21 odsto, dok je u svim ostalim zonama umanjen za 1,09 odsto.

Za stanove imamo povećanje u prvoj zoni od 3,30 odsto, u drugoj 5,03 odsto, za treću zonu uvećanje od 18,49 odsto, za četvrtu uvećanje za 22 odsto, dok za petu i šestu zonu imamo umanjenje od 1,09 odsto. Za poslovne prostorije u prvoj zoni imamo umanjenje poreza na imovinu za 1,09 odsto, u drugoj povećanje od 5,76 odsto, a u trećoj i četvrtoj zoni umanjenje od 5,76 odsto.

Kao što vidite povećanje poreza na imovinu ne zavisi od stope inflacije u Republici Srbiji”, piše u odgovoru iz Odeljenja za budžet i finansije Grada Vranja.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Чада 12/06/2023
  2. Mita 12/06/2023
  3. No passaran 12/06/2023
  4. Bujanovac 12/06/2023
  5. Tulbe 12/06/2023
  6. LPA 12/06/2023
  7. Puyol 12/06/2023
  8. Brat bratu Milioni 12/06/2023
  9. Prevareni 12/06/2023
  10. Mire 12/06/2023
  11. Donjovranjac 12/06/2023
  12. Fudbaler 12/06/2023
  13. Pakao 12/06/2023
  14. KIA 12/06/2023
  15. Bosilegradska lepotica 12/06/2023
  16. Puyol 13/06/2023
  17. Anta 13/06/2023
  18. Miki 13/06/2023
  19. Darth Vader 13/06/2023
  20. Rade 13/06/2023
  21. Steva 13/06/2023
  22. Rade 13/06/2023
  23. Ivan 13/06/2023
  24. Ha ha 13/06/2023
  25. Konobar Zamenik 13/06/2023
  26. Pera Mitić 14/06/2023
  27. Sone 14/06/2023
  28. Boban 15/06/2023

  Ostavi komentar