TABAŠ: Ivanović i Vasiljević PRETILI kandidatina pre SKUPŠTINE

Eko Taxi Vranje

Blagoje Tabaš objavio je saopštenje za medije, koje je potpisao kao predsednik FS Pčinjskog okruga i predsednik IO FS PO.

Portal InfoVranjske.rs saopštenje prenosi u celosti i bez dodatnih izmena.Kao Predsednik FS Pčinjskog okruga i Predsednik Izvršnog odbora FSPO, ovom prilikom želim da Vam ukažem na nelegalne i neregularne radnje koje se dešavaju na teritoriji našeg saveza a vezane su za sprovođenje izbora u FSS.

Pošto ste se u više navrata oglušavali o našim primedbama, žalbama i dobronamernim predlozima a koji se tiču sprovođenja izbora u FSS , smatram da sam dužan da to pokušam još ovaj put ali i da ovog puta obavestim i širu javnost o mojim naporima.

Cilj mog obraćanja je da se izbori sprovedu u skladu sa Zakonima i važećim propisima FSS na krajnje legalan i demokratski način, što je u dosadašnjem toku izbornih radnji prekršeno u više navrata i što je najcrnje, kršenje važećih propisa  se i dalje nastavlja.

U dosadašnjim izborima na teritoriji FSPO  je zaobiđeno aktuelno rukovodstvo našeg saveza.

Pod motom ’’državnog interesa’’  oformljena je grupa ljudi koji su sebi za pravo dali da paralelno sa zvaničnim institucijama našrg saveza sprovode neke svoje izbore. Neoprostivo je, što su to radili uz tajnu i skrivenu podršku ljudi iz Privremenog organa FSRIS i najviših organa FSS odnosno Generaknog sekretara Jovana Šurbatovića.

Oni su protivno svim Zakonima i važećim propisima FSS, održavali samozakazane skupštine  od strane delegata koji u tim trenucima nisu bili legitimni, postavljali i imenovali ljude koji nisu ispunjavali uslove iz člana 36. Statuta FSPO, uticali na tok izbora pozivajući i preteći kandidatima za članove skupština i to od strane g. Gorana Maze Vasilijevića (ne znamo u kom svojstvu)  i Dejana Ivanovića, većnika Grada Vranja, političara i sve pod motom, ponavljam ’’državnog interesa’’

Na samim sednicama nisu vođeni nikakvi zapisnici, niti su kasnije dostavljani javnosti na uvid, pretpostavljam iz razloga što ’’pisac’’ svih zapisnika g.Ivan Nikolić, nije imao vremena da ih sve preuredi i ozvaniči, a izborni proces je tekao dalje i dalje sve do izvršenja njihovih ciljeva, a to je da svuda postave svoje ljude, ne obazirući se na Zakone, važeće propise i demokratsku proceduru.

Nelegalne su Skupštine FS Bujanovac, skupština FS Grada Vranja, nelegalna je sednic konferencije klubova Pčinjske okružne lige, nelegalna je Izborna skupština SSOS FSPO, ali su sve one, pored mnoštva žalbi i prigovora prihvatane od strane Odbora za Sprovođenje izbora u FSRIS, a one skupštine sa čijim rezultatima nisu bili zadovoljni su poništavane. Jednom rečju, svedoci smo jednog opšteg bezzakonja i bezvlašća od strane ovih institucija.,

Moralna mi je obaveza da od Vas zatražim, da u što hitnijem roku preispitate dosadašnji tok izbornog procesa, da dozvolite i inicirate zakazivanje Skupštine OFS Bujanovac, da poništite i zakažete novu Skupštinu SSOS FSPO i da zakažete novu sednicu Konferencije klubova Pčinjske lige, da se na njima izaberu legalni organi i legalni predstavnici u Skupštinu FSPO, koju takođe treba poništiti i ponovo zakazati.

Ovom prilikom Vam nisam poslao materijal  jer sam ga slao više puta a i toliko je obiman da se mora slati na drugi način.

NIV  1. Silan 21/09/2022
  2. Bivši sudija 21/09/2022
  3. Boban Panker 21/09/2022
  4. Gagadzija 21/09/2022
  5. Sirko 21/09/2022
  6. Loki 21/09/2022
  7. Če Gevara 21/09/2022
  8. Coce 22/09/2022

  Ostavi komentar