Svesno KRŠENJE ZAKONA: U Zavodu povecavali plate kako su HTELI

Eko Taxi Vranje

Zavod za javno zdravlje Vranje dodeljivao je dodatke na plate u 2020. i 2021. godini mimo Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i nije sproveo postupak za nabavku elektricne energije, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije o poslovanju Zavoda za 2020. i 2021. godinu.

Zavod za javno zdravlje Vranje uvecao je plate zaposlenih za ukupno 4,6 miliona dinara isplatom dodatka na platu iz ostvarenih prihoda koji nisu javni, a nije utvrdio ucešce troškova rada u ostvarenim prihodima, naveo je DRI.Zavod je od 1. januara do 31. decembra 2021. isplatio 4,6 miliona dinara kao dodatak na platu iz ostvarenih prihoda koji nisu javni, što nije u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama.

Kako se navodi u izveštaju, Zavod nije doneo opšti akt kojim reguliše elemente za obracun i isplatu plata iz prihoda koji nisu javni, ostvarenih dopunskim radom i pružanjem drugih usluga „što nije u skladu sa odredbom clana 12 stava 3 Zakona o platama u državnim organima i javnim služabama i clana 94 stav 3 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove ciji je osnivac Republika, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave“.

Dodaje se i da je Zavod na mesecnom nivou donosio odluke o raspodeli prihoda koji nisu javni za dodatak na platu i da su saglasnost na raspodelu sopstvenih prihoda utvrdenih odlukama v. d. direktorke potpisivanjem dali predsednik Nadzornog odbora i predsednik sindikata.

Prema nalazu DRI, Zavod za javno zdravlje Vranje je sa zaposlenima zakljucio ugovore o radu koji nisu u potpunosti usaglašeni sa zakonom o radu.

Uzorkovani ugovori o radu ne sadrže mesto prebivališta zaposlenog, nije utvrden novcani iznos osnovne zarade u momentu zakljucenja ugovora, vrednovanje radnog ucinka, kao i trajanje dnevnog radnog vremena, naveo je DRI u izveštaju koji je objavljen 29. jula.

Revizija je utvrdila i nepravilnosti u javnim nabavkama preduzeca.

Utvrdeno je da je Zavod 2020. i 2021. godine za struju platio 2,7 miliona dinara (1,3 u 2020. i 1,4 u 2021) a da nije sproveo postupak javnih nabavki za elektricnu energiju.

Takode Zavod nije sproveo postupak nabavke usluga osiguranja mobilne telefonije na nacin kojim to predvida interni akt i nije obezbedio konkurenciju za nabavku usluge osiguranja koja je u 2020 iznosila 266.000 dinara i usluge mobilnih telefona koja je u 2021. iznosila 339.000 dinara.

U izveštaju se navodi i da je u postupku javne nabavke goriva povecan obim nabavke, a da nije zakljucen aneks ugovora.

Navodi se da je zavod u toj nabavci povecao obim za 63.000 dinara, što je povecanje od 4,5 odsto u odnosu na vrednost zakljucenog ugovora, a da nije zakljucio aneks o izmeni ugovora što nije u skladu za Zakonom o javnim nabavkama.

Državni revizor u izveštaju je skrenuo pažnju da je mandat vršiocu dužnosti direktorke Zavoda istekao.

Vršilac dužnosti direktorke Zavoda za javno zdravlje Vranje imenovana je rešenjem br. 119-05-2/2017-04 od 16. januara 2017. godine kao vršilac dužnosti na šest meseci, navodi se u izveštaju.  1. Vera 08/08/2022
  2. Vera 08/08/2022
  3. Milan Tasic 08/08/2022
  4. Marija Kulic 08/08/2022
  5. Maksa 08/08/2022
  6. Vera 08/08/2022
  7. Qwarc 08/08/2022
  8. Slavica 08/08/2022
  9. Buba 08/08/2022
  10. 20% 08/08/2022
  11. УЧА 08/08/2022
  12. Darko 08/08/2022
  13. Virtus 08/08/2022
  14. Danijela 08/08/2022
  15. Lanče 08/08/2022
  16. Fudbal 08/08/2022
  17. Biljana 08/08/2022
  18. Trezvenjak 08/08/2022
  19. Danhil 09/08/2022
  20. Vera 09/08/2022
  21. Šemsa 09/08/2022
  22. Doktor 09/08/2022
  23. STAJKE 09/08/2022
  24. Simka 09/08/2022
  25. Maksa 09/08/2022
  26. Milan Tasic 09/08/2022
  27. Simka 09/08/2022
  28. Kometa 09/08/2022

  Ostavi komentar