SVE O MANOMETRIMA KOJI SU NAMENJENI HEMIJSKOJ I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Eko Taxi Vranje

U potrazi ste za manometrom, a pri velikoj ponudi različitih modela ne znate koji model je potreban vama i vašim potrebama? Objasnićemo na koje stvari trebate obratiti pažnju i kako da odredite koji model vam je potreban.

U ovom tekstu bavićemo se manometrima namenjenim prehrambenoj i hemijskoj industriji. Ukoliko se bavite poslom koji je vazan za navedene dve industrije, savetujemo da pročitate tekst i saznate više informacija.ŠTA JE MANOMETAR I KAKO ODABRATI PRAVI?

Manometar je istrument pomoću koga se meri pritisak, odnosno pokazuje razliku između pritiska koji merimo i atmosferskog pritiska. S obzirom da postoje različite vrste pritiska samim tim postoje i različiti modeli manometra.

Danas postoji veliki broj različitih vrsta manometra koji se sve više usavršavaju, tako da danas imate modele koji su namenjeni specifičnim industrijama i uslovima rada. Više faktora utiče na odabir i izradu manometra, navešćemo neke najbitnije.

Krenućemo od izrade manometra. Više faktora utiče na izbor materijala od kojih će manometar biti izrađen, neki od njih su: vrsta fluida, temperatura fluida, temperatura radne okoline, uslovi rada itd.

Prvi faktor koji direktno utiče na izbor materijala je vrsta fluida. Ako se manometar nalazi u agresivnoj sredini onda se preporučuje izrada od nerđajućeg čelika, a ukoliko se nalazi u neagresivnoj sredini može se izraditi od plasificiranih materijala. Za merenje gustih i zaprljanih fluida se koriste manometri sa membranom (elastična gumena, plastična ili metalna pločica koja je postavljena između dve komore).

Takođe jako bitan faktor je temperatura, koja dosta utiče na rad manometra. Uticaj toplog radnog fluida se eliminiše ili smanjuje ugradnjom kompenzacione cevi (burdonova cev) između manometra i instalacije.

Ukoliko je merilo izloženo vibracijama ili pulsiranju pritiska, u tom slučaju trebate izabrati manometar koji je punjen glicerinom i sa ugrađenom prigušnicom. U slučaju mehaničkih vibracija preporučuje se korišćenje membranskih kapilarnih manometara.

MANOMETAR ZA HEMIJSKU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU

Manometri za hemijsku i prehrambenu industriju namenjeni su merenju pritiska tečnih i gasovitih agresivnih fluida u agresivnim sredinama. Izrađuju se u više veličina od ø40 do ø160mm, a mogu raditi na temperaturama okoline od -20 do +60C i temperaturi radnog fluida do 60C. Izrađuje se sa oba priključka aksijalna (od nazad) ili radijalna (od dole) u izvedba od nerđajućeg čelika.

Postoje i modeli za hemijsku i prehrambenu industriju koji su punjeni glicerinom namenjeni merenju pritiska tečnih i gasovitih agresivnih fluida u agresivnim sredinama.

SERVISIRANJE I POPRAVKA MANOMETRA

Nakon nekog određenog vremena rada mernih istrumenata, u ovom slučaju manometra i termometra, može se desiti da krene po zlu, odnosno da dođe do kvara istrumenta. U takvim situacijama preostaje vam jedino da kontaktirate firmu koja se bavi servisiranjem i održavanjem mernih istrumenata.

Kada donesete istrument prvo se vrši defektaža odnosno ispitivanje da li istrument može da se popravi, koliko će to koštati i na vama je da odlučite da li ćete popraviti taj ili kupiti nov manometar. Ukoliko se utvrdi da je moguća popravka, i vi se složite sa tom konstatacijom, pristupa se servisiranju istrumenta koje obuhvata sledeće:

  • odmašćivanje i čišćenje unutrašnjih i spoljašnjih delova manometra/termometra
  • zamena dotrajalih ili uništenih delova manometra/termometra
  • dovođenje merila u klasu tačnosti
  • ukoliko je potrebno vrši se mašinska obrada

Etaloniranje je skup postupaka kojima se, u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina koje pokazuje merilo ili merni sistem, ili vrednosti koje predstavlja materijalizovana mera ili referenti materijal, i odgovarajućih vrednosti ostvarenih etalonima.

Postoji više faktora koji određuju interval između dva etaloniranja, neki od njih su: vrsta instumenta, preporuka proizvođača istrumenta, tendencija podataka iz prethodnih ispitivanja, uslovi radne sredine itd. Ukoliko primetite neke od sledećih situacija potrebno je da merilo odnesete na etaloniranje:

  • istrument je bio preopterećen iznad dozvoljene granice
  • istrument daje nelogične rezultate
  • istrumentom se ne rukuje po odgovarajućim uputstvima
  • istrument ima fizička oštećenja

PONUDA I SERVISIRANJE MANOMETRA

Ako želite da kupite manometar za hemijsku i prehrambenu industriju, ili bilo koji drugi model, predlažemo da pogledate ponudu kompanije Fadip – Merna Tehnika Doo. Na njihovom sajtu možete pogledati ponudu manometara sa više tehničkih detalja.

Takođe, Fadip poseduje akreditovanu laboratoriju od strane Akreditacionog tela Srbije za etaloniranje merila pritiska i vršte kompletno servisiranje manometra.

Ovaj tekst nije proizvod portala InfoVranjske.rs i portal ne odgovara za navode u ovom tekstu.

FOTO: Shutter stock  • Ostavi komentar