Sudija iz Vranja na čelu Osnovnog suda u Bujanovcu

Eko Taxi Vranje

Visoki savet sudstva imenovao je Jelenu Petričević Mladenović, Vranjanku, sudiju Osnovnog suda u Bujanovcu, za vršioca funkcije predsednice ovog suda.

Sudija Mladenović Petričević je na ovom položaju nasledila dosadašnju predsednicu suda Stanku Krstić koja je tu funkciju obavljala od 2018. godine, najpre kao v. f. predsednice, a zatim kao izabrana predsednica suda od strane Narodne skupštine Republike Srbije.Nova v. f. predsednice Osnovnog suda u Bujanovcu u ovom sudu radi od 2018. godine.  • Ostavi komentar