Stojanović: Izostavljanjem POKS-a iz medija zanemaruju se desne strane političkog spektraPredsedništvo Gradskog odbora POKS-a u Vranju, objavilo je saopštenje za javnost.

Portal InfoVranjske.rs u celosti i bez izmena prenose saopštenje za javnost GrO POKS Vranje.U kontekstu trenutne političke situacije, primećujemo da su mediji i javni diskurs skloni zanemarivanju određenih opcija, što može imati značajne političke posledice. U najnovijem novinskom natpisu, izostavljena je naša opcija koja ima značajnu političku težinu. Kao parlamentarna stranka i koalicija sa 13 republičkih poslanika, POKS i koalicija NADA predstavljaju relevantnu političku snagu na nacionalnom nivou, dok na lokalnom nivou imamo tri odbornika koji doprinose radu lokalnih vlasti, iz ugla opozicionog delovanja i kritike.

     Izostavljanje POKSa i NADE iz medijskog izveštavanja može se posmatrati kao oblik političkog oblikovanja javnog mnjenja, gde se određene političke snage svesno ili nesvesno marginalizuju. Time se zanemaruje značaj desne strane političkog spektra, koja ima svoje pristalice i legitimitet u očima birača.     Posmatrajući aktuelnu evropsku političku scenu, vidimo jasan trend porasta uticaja umerenih desnih snaga i građanskih inicijativa. Ovaj trend je posebno vidljiv u poslednjim izborima za Evropski parlament, kao i u političkim dešavanjima u Francuskoj, Nemačkoj i Belgiji. Ove zemlje su doživele značajan rast podrške umerenim desnim opcijama, što odražava promene u političkim preferencijama građana koji traže alternativne politike i stabilnost.

     Pored toga, zabrinjavajući su navodi o zloupotrebama prilikom partijskog zapošljavanja i načinu kontrole institucija. Takve prakse doprinose marginalizaciji istinskih patriota i pripadnika desne strane političkog spektra, koji se suočavaju sa devastacijom svojih prava i uticaja. Politička korupcija i zloupotreba resursa za partijske interese urušavaju poverenje građana u politički sistem i dodatno otežavaju rad onih koji se zalažu za istinske patriotske vrednosti.

     Postavlja se pitanje, kome odgovara da se POKS i NADA ne pominju? Da li je to pokušaj potiskivanja desnih opcija koje bi mogle uneti drugačiji politički diskurs i podstaći promene? Ili je to možda rezultat političke strategije koja ima za cilj da smanji vidljivost određenih političkih aktera u javnosti?

     Politička scena mora biti inkluzivna i reprezentativna, a svaka relevantna opcija treba da ima svoje mesto i uticaj u javnom prostoru. POKS i NADA, sa svojim parlamentarnim i lokalnim prisustvom, zaslužuju da budu prepoznati kao značajni akteri u političkim procesima. Kroz otvoren i transparentan dijalog, potrebno je osigurati da svi politički glasovi budu čujni, kako bi građani mogli da donose informisane odluke na osnovu potpunih informacija.

     Naša opcija predstavlja važan deo političkog mozaika Srbije, i stoga tražimo pravo na političko mesto i uticaj koji nam pripada. Ignorisanje naše prisutnosti ne samo da omalovažava naš rad i trud, već i uskraćuje građanima celovitu sliku političkih opcija koje im stoje na raspolaganju. Potrebno je prekinuti praksu marginalizacije i devastacije istinskih patriota i pripadnika desne strane političkog spektra, kako bi se osigurao pravičan i demokratski proces za sve.

Saopštenje za javnost potpisao je predsednik GrO POKS Vranje – Zoran Stojanović.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Če 14/06/2024
    2. Darko 14/06/2024

    Ostavi komentar