Statistika: Porast KRIMILA u Vranju

Eko Taxi Vranje

Na osnovu statističkih podataka o radu Višeg javnog tužilaštva u Vranju za 2022. godinu, primljeno je ukupno 255 krivičnih prijava.

Od 255 prijava, 121 je protiv punoletnih izvršioca. U odnosu na 2021. godinu, kada je bilo 95 prijava, priliv krivičnih predmeta povećan je za 27,37 posto. Tokom 2022. doneto je 53 rešenja o odbačaju krivične prijave i 47 naredbi o sprovođenju istrage. Optuženo je 37 lica, a njih 6 je osuđeno na kaznu zatvora.



Krivična dela zbog kojih su podnošene prijave su 4 ubistva, od kojih jedno teško, 51 kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca ili njegovog zamenika, jedno krivično delo Zakona o tajnosti podataka, 18 nedozvoljenih prelazaka granice i krijumčarenja ljudi i druge kriminalne radnje.

Ostalih 134 učinilaca od ukupnog broja lica protiv kojih su podnete prijave su maloletne osobe. U poređenju sa 2021. kada je bilo 107 prijava, krivičnih predmeta je više za 25,23 procenata. To ukazuje na povećanje priliva u „KTM“ upisniku tokom 2022. godine. U toku iste godine, odbačeno je 65 prijava, 31 jer je prijavljeni dete i 34 iz drugih razloga, a prema 58 lica je podnet zahtev za pripremni postupak. Prema 4 lica je obustavljen pripremni postupak, dok je prema 13 izrečena vanzavodska vaspitna mera.

Kod suda je ostalo 13 nerešenih postupaka za izricanje krivične sankcije maloletnicima.

U izveštajnom periodu protiv maloletnika su podnošene prijave zbog nanošenja teških telesnih povreda, zlostavljanja, silovanja, krađa, nasilja u porodici, ugrožavanja javnog saobraćaja i brojnih drugih kriminalnih aktivnosti.

Više javno tužilaštvo je samostalni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela, za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Čine ga javni tužilac, zamenici javnog tužioca i osoblje javnog tužilaštva. Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju je Danijela Trajković.



  1. Trajko 26/01/2023
  2. Dasa 26/01/2023
  3. Dasa 26/01/2023
  4. Sasko 26/01/2023
  5. Tričko 26/01/2023

  Ostavi komentar