SRG u Vranju: Održan sastanak sa novinarima, tužiocima i policijom iz Pčinjskog i Jablaničkog okrugaStalna radna grupa za bezbednost novinara objavila je saopštenje za javnost povodom sastanka koji je održan u Vranju. Portal InfoVranjske.rs saopštenje prenosi u celosti i bez dodatnih izmena.

Juče je u Vranju održan jedan od najposećenijih sastanaka Stalne radne grupe za bezbednost novinara (SRG) kojem su prisustvovali novinari i kontakt tačke iz tužilaštva i policije iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga. Uspešno rešavanje slučaja nasilničkog ponašanja i ugrožavanja bezbednosti novinara, zaposlenih i vlasnice OK radija u Vranju, rezultat je odlične saradnje u okviru Stalne radne grupe za bezbednost novinara koja je 2017. godine formirana na osnovu Sporazuma između Vrhovnog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova i novinarskih i medijskih udruženja. 

Dve pravosnažne osuđujuće presude od 14 i 18 meseci zatvora za Dejana Nikolića Kantara, osuđujuća presuda na godinu dana zatvora i uslovno na tri godine uz 400.000 dinara kazne za Stefana Ilića, direktora firme koja se dovodi u vezu sa Kantaom, i rekordna kazna od 5 miliona dinara za pravno lice, najveće su kazne izrečene za ugrožavanje bezbednosti novinara, nelegalno zaziđivanje OK radija i to u kratkom vremenskom roku.Ipak, uspeh koji je postignut u ovim slučajevima, uz dosledno i profesionalno vođenje procesa od strane tužilaca i sudija, još uvek nije zaokružen rušenjem objekta od kojeg je sve počelo. Iako je građevinska inspekcija Vranja u junu 2022. godine naložila rušenje bespravno izgrađenog objekta za proširenje kladionice i kockarnice Koloseum gejm, kojom su sazidani prozori OK radija, uprava ovog grada nije izvršila odluku sopstvenog organa, iako je na drugoj strani pravosuđe donelo tri pravosnažne presude. 

Zid mora pasti, zaključak je sa sastanka SRG u Vranju, koji je održan uz prisustvo rekordnog broja novinara i kontakt tačaka u tužilaštvima i policiji, jer u suprotnom pravda neće biti postignuta i pored velikog uspeha sa donetim presudama.

Načelnik gradske uprave Vranja, Dušan Aritonović, je u pisanom odgovoru SRG naveo probleme zbog kojih do sada nije srušen bespravno izgrađeni objekat i najavio za kraj nedelje sastanak sa izvođačem radova na kojem bi ti problemi trebalo da budu prevaziđeni.

Predstavnici Stalne radne grupe i lokalni novinari pohvalili su rad javnih tužilaštava u Vranju ne samo u ovim procesima, već i u slučajevima osuđujuće presude u predmetu dopisnice Večernjih novosti, Jelene Stojković, kao i podizanja optužnog akta u slučaju novinara iz Bugarske koji su napadnuti prilikom obavljanja novinarskih zadataka na teritoriji Bosilegrada.

Više od 45 učesnika sastanka su u dvočasovnoj diskusiji razgovarali i o drugim slučajevima u kojima su istrage u toku, odbačenim krivičnim prijavama, kao i slučajevima pretnji novinarima preko društvenih mreža na teritoriji Pčinjskog i Jablaničkog okruga.

Uprkos pojedinim neslaganjima i različitim shvatanjima samih slučajeva i njihovih epiloga iznetim tokom sastanka od strane prisutnih tužilaca, policajaca i novinara, skup je jasno ukazao na potrebu za daljim aktivnim angažmanom SRG na unapređenju saradnje svih uključenih strana. Naglašena je potreba da se unapredi informisanost novinara o pravnim procesima i naročito pravima koja imaju kao oštećeni, uz dodatnu fleksibilnost i transparetnost tužilaštva i policije u ovom segmentu.

Jedan od konkretnih predloga lokalnih tužilaca je da se dopuni Opšte obavezujuće uputstvo Vrhovnog javnog tužioca o postupanju u predmetima ugrožavanja bezbednosti novinara, kako bi se sprečila dodatna traumatizacija žrtvi napada prilikom saslušanja kome prisustvuje i osumnjičeni. 

Takođe, pravni epilozi brojnih incidenata koji su doveli do subjektivnog osećaja nesigurnosti kod novinara, a koji nisu obuhvaćeni krivičnim delima predviđenim postojećim Krivičnim zakonikom, još jednom su potvrdili neophodnost daljeg angažovanja na izmenama ovog Zakona kako bi se omogućila sveobuhvatnija pravna zaštita medijskih radnika.

Dosadašnje posete SRG lokalnim sredinama dale su odlične rezultate i doprinele su većem poverenju novinara u lokalne institucije pa se mora nastaviti sa tom praksom. Prethodni sastanci u Nišu, Novom Sadu, Subotici, Čačku, Pančevu, Šapcu i Novom Pazaru bili su primer kako se vodi dijalog u demokratskim društvima i koliko je to važan metod za rešavanje problema i razvijanje poverenja.

Treninzi za bezbedno izveštavanje, koji prate sastanke Stalne radne grupe za bezbednost novinara, sve su posećeniji, jer daju neophodna znanja i veštine novinarima o sve raznovrsnijim načinima ugrožavanja njihove bezbednost u obavljanju novinarskog posla. Među skoro 30 učesnika treninga u Vranju, po prvi put bili su i tužioci i policajci, koji su naglasili da su informacije koje su dobili vrlo korisne i za obavljanje njihovog posla i još bolje razumevanje problema sa kojima se suočavaju novinari.

Poverenje je ključni element za uspeh svake borbe za unapređenje slobode medija i bezbednosti novinara. Međutim, rušenje tog zida nepoverenja zahteva naporan rad i posvećenost svih strana. Samo udruženim snagama i zajedničkim radom možemo stvoriti društvo u kojem novinari mogu, bez straha za svoju i bezbednost svojih porodica, na profesionalan, objektivan i etički način informisati građane o pitanjima od javnog značaja. Svima u ovom društvu treba da je stalo do toga – zaključio je Veran Matić, član SRG i predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) nakon jučerašnjeg sastanka.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar