Srbija 10. u Evropi po broju SLAPP tužbi: Na udaru i mediji sa JUGA SRBIJECASE koalicija objavila je saopštenje za javnost povodom novih podataka o SLAPP tužbi u Srbiji. Saopštenje prenosimo u celosti i bez dodatnih izmena.

Kako SLAPP tužbe sve više uzimaju maha širom Evrope, vreme je da zloupotreba pravnih postupaka i pravne pretnje usmerene prema novinarima i aktivistima – koji otkrivaju i izveštavaju o zloupotrebama moći – budu prepoznate kao jedan od najozbiljnijih izazova za fundamentalno pravo na slobodu govora i pravo na informisanje.Od 2019. godine, CASE sarađuje sa Amsterdamskim pravnim klinikama sa ciljem da evidentira i analizira SLAPP slučajeve širom Evrope. U martu 2022. godine, CASE je objavio rezultate istraživanja zasnovane na analizi više od 500 slučajeva SLAPP tužbi identifikovanih u 29 evropskih zemalja – to je prvo sveobuhvatno istraživanje te vrste, koje analizira obim i uticaj zloupotrebnih pravnih postupaka u Evropi.

CASE koalicija i dalje kontinuirano mapira SLAPP slučajeve, i ovaj dopunjeni izveštaj za 2023. godinu pruža najnoviji pregled podataka koje prikupljamo. Ažurirana analiza obuhvata više od 200 tužbi podnetih nakon prvog izveštajnog perioda, i širi regionalni obuhvat: ovaj izveštaj razmatra situaciju u 35 zemalja, uključujući Gruziju i Grčku koje imaju posebno zabrinjavajući broj tužbi identifikovanih kao SLAPP.Ključni nalazi istraživanja:

  • Godinama unazad, SLAPP tužbe sve više predstavljaju zabrinjavajuću pretnju demokratiji širom Evrope – CASE-ova baza podataka se povećala sa 570 slučajeva u 2022. godini na preko 820 slučajeva u 2023. godini.
  • Većina tužbi se zasniva na nacionalnim zakonima o kleveti ili sličnim odredbama o uvredi ili časti.
  • U proseku, odštetna vrednost iznosila je 15.150 evra.
  • Najčešće mete SLAPP tužbi su novinari, medijske organizacije, urednici, aktivisti i NVO.
  • Nasilne pravne akcije najčešće se pokreću protiv pojedinaca, što pokazuje koliko je ključno da postoji mreža podrške.
  • Najčešći tužioci SLAPP-a su oni na pozicijama moći, odnosno, kompanije i političari.
  • Značajan broj SLAPP tužbi je mapiran na Malti, u Francuskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj i Gruziji.
  • SLAPP-ovi uglavnom ciljaju akcije ili objavljivanje vezano za korupciju, vladu, biznis i ekološke probleme.

Iako podaci ilustruju prirodu SLAPP-ova u Evropi i identifikuju uslove koji često dovode do SLAPP-ova, ne prikazuju celokupnu razmeru problema iz više razloga, uključujući verovatnoću neprepoznatih SLAPP-ova. Ipak, ovaj istraživački izveštaj služi kao prozor u ozbiljnost situacije sa SLAPP-ovima i kao podsticaj za debatu o vitalnoj potrebi za snažnim zakonodavstvom protiv SLAPP-ova.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.