Slučaj Trajković: Vraćaju je na posao sa sumnjivim doktoratomKomisija za pisanje izveštaja o izboru nastavnika Akademije vaspitačko-tehničkih strukovnih studija u Nišu namerava da na posao vrati Svetlanu Trajković, nekadašnju direktorku Visoke škole strukovnih studija u Vranju, iako je to u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, saznaju InfoVranjske iz izveštaja Komisije za pisanje izveštaja o izboru profesora na  Visokoškolskoj jedinici u Vranju niške Akademije vaspitačko-tehničkih strukovnih studija.

Navedena komisija u svom izveštaju ne krije da planira povratak na posao Svetlane Trajković uprkos primedbama dr Dejana Antanaskovića, profesora navedene Akademije.Komisija ne poštuje primedbe profesora Dejana Antanaskovića koji se osvrnuo na dosije Trajkovićeve, što je smetnja za njen izbor za predavača, več njegove navode ističe kao netačne.

Dosije Trajković: Zloupotrebama nikad KRAJADr Miroslav Milutinović i još trojica profesora, članova Komisije, među sedam dokumenata koji su dostavljeni od strane Trajkovićeve, navode i overenu kopiju diplome o stečenom naučnom zvanju doktora nauka iz oblasti menadžmenta.

U vezi sa tvrdnjom u primedbi profesora Dejana Antanaskovića da kandidatkinja Svetlana Trajković ne ispunjava uslove za zvanje profesora strukovnih studija, konstatujemo da je tvrdnja netačna s obzirom na uvid dostavljene dokumentacije, obrazlaže Komisija Akademije..

Profesora Milutinovića i ostale članove Komisije, međutim, ne zanima ni nalaz Agencije za borbu protiv korupcije iz avgusta 2018. godine.

Tada je Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da Svetlana Trajković poseduje lažnu diplomu doktora nauka, što opet nije argument za Komisiju u nameri da vrati na posao predavača osobu koju po Zakonu o visokom obrazovanju ne može da izabere za predavača.

Pravosnažno šest meseci zatvora za Svetlanu Trajkovič

Takođe ih ne zanima, podsećamo, i da je Svetlana Trajković u februaru 2018. godine pravosnažno osuđena zbog zloupotrebe položaja, pa po Zakonu o visokom obrazovanju ne može biti izabrana za profesora na visokim školama i fakultetima.

U Visokoškolskoj jedinici niške Akademije vaspitačko-tehničkih strukovnih studija očekuju se velika talasanja povom planova Komisije da na posao vrati Svetlanu Trajković.

S. Kostić

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Lopovi 30/11/2021
  2. Advokat 30/11/2021
  3. Šanko 30/11/2021
  4. Če Gevara 30/11/2021
  5. Ha ha ha 30/11/2021
  6. poznanik 30/11/2021

  Ostavi komentar