Skupština SRBIJE: Predložen reizbor Sanje Stojković za predsednicu suda u SURDULICI

Eko Taxi Vranje

Visoki savet sudstva dostavio je Skupštini Srbije odluke o izboru predsednika sudova, među kojima i predlog da Osnovni sud u Surdulici vodi sudija tog suda Sanja Stojković.

Kako se navodi u biografiji koja je dostavljena Skupštini Srbije, Stojković je rođena 15. decembra 1973. godine, a Pravni fakultet u Nišu završila je 22. decembra 1997, a pravosudni ispit položila 6. jula 2001. godine.Navodi se da je pripravnički staž obavila u Opštinskom organu za prekršajhe u Surdulici, a da je posle položenog pravosudnog ispita radni odnos zasnovala 27. maja 2002. godine u Službi za katastar nepokretnosti u Surdulici.

U radni odnos na neodređeno vreme u Opštinskom sudu u Surdulici primljena je 12. maja 2003. godine.

Na sudijsku funckiju izabrana je 1. januara 2010. godine, a od 1. januara 2014. godine pa do danas obavlja sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Surdulici, u sedištu suda i u sudskoj jedinici u Vladičinom Hanu i Bosilegradu.

Odlukom predsednice Višeg suda u Vranju od 16. oktobra 2017. godine postavljena je za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Surdulici, a odlukom Skupštine Srbije 22. marta 2018. godine zabrana je za predsednika Osnovnog suda u Surdulici.

Navodi se da je kandidatkinju Sanju Stojković Komisija Visokog saveta sudstva u postupku predlaganja kandidata za predsednika suda ocenila završnom ocenom pet.

Od izbora na sudijsku funkciju postupala je u celokupnoj građanskoj materiji.    1. Srbin 13/09/2022
    2. Bivši sudija 13/09/2022
    3. Srbin 14/09/2022

    Ostavi komentar