Aktivizam i mladi

SJAJNE VESTI: Podneta inicijativa „Otvoreni prostori za sve mlade“Udruženje Aktivisti iz komšiluka u ponedeljak, 25. marta, podnelo je gradskom veću grada Vranja
inicijativu pod nazivom Otvoreni prostori za sve mlade sa ciljem poboljšanja položaja mladih u
gradu.

Cilj inicijative je da se, u što kraćem roku, uspostavi mehanizam prema kojem će svi javni prostori
grada Vranja i gradskih ustanova buti dostupni mladima bez naknade, u slučaju da mladi organizuju
besplatne programe namenjene mladima u Vranju.Problem nedostatka adekvatnog prostora za mlade u Vranju je još uvek aktuelan i biće rešen
ukoliko grad Vranje osnuje Omladinski centar koji pored ostalog predstavlja siguran prostor za
mlade. Dok se to ne desi, udruženje predlaže praktično rešenje ovog problema koje je lako primeniti
u praksi.

Udruženje u periodu mart-april 2024. godine pruža podršku 6 grupama koje čine ukupno 20 mladih,
da organizuju događaje za mlade koji će omogućiti da mladi kvalitetnije provedu slobodno vreme u
našem gradu. Ukupno je planirano održavanje čak 15 događaja.Problem sa nepostojanjem adekvatnog prostora dodatno je došao do izražaja kada su podržane grupe
pokušale da neke od događaja sprovedu u javnim prostorima grada Vranja. Mladi su se našli u
situacijima da moraju da plate iznajmljivanje prostora i/ili im je zahtevano da moraju biti članovi
nekog udruženja/oranizacije da bi mogli da dobiju prostor bez naknade. Važno je napomenuti da
najveći broj mladih koji želi da organizuje događaje za mlade nema dovoljno sredstava da plati
iznajmljivanje prostora i nisu članovi ni jedne organizacije/udrženja.

Za motivisanje mladih da kreiranju kvalitetan sadržaj za svoje vršnjake i time poboljšaju sadržaj za
provođenje slobodnog vremena mladih u gradu, potreban je dodatan vid podrške koji grad Vranje
može pružiti mladima, pogotovo u trenutku kada još uvek u gradu ne postoji Omladinski centar.

To bi moglo da se uradi kroz uspostavljanje mehanizama putem kojeg bi korišćenje prostora, koji
su vlasništvu grada Vranja ili javnih ustanova čiji je osnivač grad Vranje, bilo dostupno bez naknade
svim mladima koji žele da organizuju besplatne događaje za svoje vršnjake.

Način na koji bi ovo moglo da se sprovede je, na primer, sekcija na sajtu grada gde će biti dostupan
upitnik koji bi zainteresovane grupe mladih popunile sa naznakom šta žele da organizuju, koji
prostor im je potreban i u kom vremenskom periodu, a onda bi zadužena služba za obradu tih zahteva
povezala mlade sa onim ko upravlja predmetnim prostorom.

Udruženje ovom inicijativom želi da ukaže na problem koji postoji u lokalnoj zajednici čijim bi se
rešavanjem poslala nedvosmislena poruka svim mladima da grad brine o njima i da im pruža podršku
u nastojanju da u lokalnoj zajednici kreiraju sadržaj po meri mladih.

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar