Aktivizam i mladi

Šansa za STUDENTE iz Vranja: ISTRAŽI I MENJAJ JAVNE POLITIKE KOJE UTIČU NA SVE NASTrag fondacija objavila drugi konkurs za program za mlade istraživače/-ice „Pokret Polet“

Ako ste mladi i svojim istraživačkim radom želite da doprinesete sistemskim promenama u društvu – prijavite se. Trag fondacija, u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“, objavila je drugi konkurs za mlade istraživače/-ice, namenjen akademskim građanima starosti do 30 godina. Program se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomija (KoRSE), uz finansijsku podršku Evropske unije.„Ovaj program ima za cilj da osnaži mlade ljude, da se u većoj meri uključe u procese donošenja odluka. Timovi mladih istraživača, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, će imati priliku da steknu nova znanja i povećaju kapacitet za javno zagovaranje i kreiranje predloga za unapređenje ili donošenje novih politika iz oblasti socio-ekonomskog razvoja. Za učešće u devetomesečnom edukativno-istraživačkom programu mladi akademci dobijaju nadoknadu od 800 EUR bruto, kao i plaćene putne troškove za aktivnosti koje sprovode zajedno sa organizacijama u njihovim lokalnim zajednicama. Umrežavajući mlade istraživače, organizacije civilnog društva i građane putem različitih aktivnosti želimo da podržimo građanski aktivizam, da se što veći broj građana angažuje, jer samo sinergijom svih nas možemo menjati društvo na bolje“, izjavila je Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji.

Kroz program za mlade istraživače/-ice, 15 studenata završnih godina studija, diplomaca i postdiplomaca fakulteta društvenih nauka imaće priliku da pohađaju treninge, pišu predloge za izmene javnih politika i od odabranih organizacija civilnog društva uče o samom procesu javnog zagovaranja, strategijama i načinima postizanja zagovaračkih ciljeva.Multidisciplinarni timovi će, osim istraživanja javnih politika i kreiranja predloga za njihovo unapređenje, dobiti mogućnost da se povežu sa organizacijama civilnog društva iz različitih delova Srbije i steknu dragoceno iskustvo, koje će im pomoći da daju doprinos razvoju svoje zajednice.

Više informacija o tematskim prioritetima i uslovima konkursa može se naći na sledećem linku: https://pokretpolet.tragfondacija.org/pokret-polet-otvoren-je-poziv-za-mlade-istrazivace/

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar