Sanja Stojković reizabrana za PREDSEDNIKA Osnovnog suda u Surdulici

Eko Taxi Vranje

Sudija Sanja Stojković odlukom Narodne skupštine Republike Srbije broj 42, na sednici održanoj devetog decembra ove godine, reizabrana je za predsednika Osnovnog suda u Surdulici, objavljeno je u Službenom glasniku RS.

Sanja Stojković je rođena u Surdulici 1973. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu završila je 1997. godine, pravosudni ispit položila je šestog jula 2001. godine, pripravnički staž obavila je u Opštinskom organu za prekršaje od 1998. do 2001. godine, a stalni radni odnos zasnovala je u Službi za katastar nepokretnosti u Surdulici.U Opštinskom sudu u Surdulici primljena je u radni odnos na neodređeno vreme januara 2010. godine, kada je prvi put izabrana na sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Vranju, sudskoj jedinici u Surdulici, a od 2014. godine obavlja sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Surdulici.

Za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Surdulici postavljena je oktobra 2017. godine, a odlukom Narodne skupštine Republike Srbije, 22. marta 2018. godine prvi put je izabrana za predsednicu Osnovnog suda u Surdulici.

Od izbora za sudiju, Sanja Stojković je postupala u celokupnoj građanskoj materiji, a sada postupa u krivičnoj materiji.

Rad izabrane predsednice Osnovnog suda u Surdulici je od strane Komisije Višeg suda u Vranju za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanja ocena rada sudija i predsednika za period od juna 2015. do jula 2021. godine, vrednovan je ocenama „izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju» i «izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda“.

Sanja Stojković će u skladu sa Sudskim poslovnikom stupiti na dužnost predsednice suda na svečanoj sednici svih sudija Osnovnog suda u Surdulici koja će biti upriličena tim povodom.  1. Sudija 16/12/2022
  2. Nenad 16/12/2022
  3. Fidel Kastro 16/12/2022
  4. Pravobranilac 16/12/2022
  5. Rade polom 17/12/2022
  6. Pepeljuga 17/12/2022
  7. Mile od Repince 17/12/2022

  Ostavi komentar