REAKCIJA: Ristić izneo neistine o radu Osnovnog i Višeg TUŽILAŠTVAViše javno Tužilštvo u Vranju, reagovalo je na tekst koji je objavljen na portalu Infovranjske.rs „Ristić: Kriminalnim aktivnostima i malverzacijama vlast opljačkala Vranjsku Banju“.

Reakciju prenosimo u celosti i bez izmena.Povodom teksta objavljenog dana 23.12.2021. godine, na portalu „InfoVranjske”, pod naslovom „Ristić: Kriminalnim aktivnostima i malverzacijama vlast opljačkala Vranjsku Banju“, te iznetih neistina na rad i postupanje Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva u Vranju, u cilju objektivnog izveštavanja javnosti obraćamo se reakcijom na navedeni tekst:Rešenjem Višeg javnog tužilaštva u Vranju, KTPO br. 41/21 od 21.05.2021. godine, odbijen je prigovor punomoćnika Đorđa Ristića i Dragana Pavlovića, izjavljen na rešenje Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, KT br. 724/18 od 15.04.2021. godine, kojim je odbačena krivična prijava podneta protiv Miloša Antića, Božidara Popovića, Slađana Mišića i Stefana Kostića, zbog krivičnog dela Nasilničko ponašanje iz čl. 344. st. 1. Krivičnog zakonika.

Takođe, istim rešenjem Višeg javnog tužilaštva u Vranju, odbijen je i prigovor punomoćnika Božidara Popovića, izjavljen na isto rešenje Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, KT br. 724/18 od 15.04.2021. godine, kojim je odbačena i krivična prijava podneta protiv Đorđa Ristića i Dragana Pavlovića, zbog krivičnog dela Sprečavanje održavanja glasanja iz čl. 159. st. 2. u vezi čl. 33. Krivičnog zakonika.

Nakon analize celokupnog dokaznog materijala sadržanog u spisima predmeta Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, KT br. 724/18, ocenjeno je da je doneta javnotužilačka odluka pravilna i zakonita, jer iskazi ispitanih svedoka i materijalni dokazi ne ukazuju na značajnije ugrožavanje spokojstva građana ili teže remećenje javnog reda i mira (bitnih obeležja krivičnog dela Nasilničko ponašanje iz čl. 344. st. 1. KZ, odnosno), jer zapisnik o radu biračkog odbora i iskazi ispitanih svedoka ne potvrđuju činjenicu da je glasanje bilo prekinuto (bitno obeležje krivičnog dela Sprečavanje održavanja glasanja iz čl. 159. st. 2. Krivičnog zakonika).

Kako se nalazom i mišljenjem veštaka medicinske struke daje mala verovatnoća nanošenja lakih telesnih povreda sredstvom podobnim da se telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, a da pritom niko od očevidaca sa sigurnošću ne može potvrditi da su prijavljeni Đorđe Ristić i Dragan Pavlović nosili obuću u vidu cipela sa tvrdim đonom, nije bilo osnova za pravnu prekvalifikaciju činjeničnog opisa na krivično delo Laka telesna povreda iz čl. 122. st. 2. u vezi st. 1. Krivičnog zakonika.

Službena beleška operativnog analitičara Policijske uprave u Vranju o pregledu snimaka sa sigurnosnih kamera Narodnog univerziteta u Vranju, sačinjena je u skladu sa odredbama čl. 286. st. 2. Zakonika o krivičnom postupku, kojima je propisano da će policija o činjenicama i okolnostima koje su utvrđene prilikom preduzimanja pojedinih radnji, a mogu biti od interesa za krivični postupak, kao i o predmetima koji su pronađeni ili oduzeti, sastaviti zapisnik ili službenu belešku.

Imajući u vidu da je pregled video-zapisa sa sigurnosnih kamera Narodnog univerziteta u Vranju izvršen od operativnog analitičara Policijske uprave u Vranju (stručnog lica), u okviru ovlašćenja policije iz predistražnog postupka (čl. 286. st. 2. ZKP), radi trijaže dokaznog materijala u tehničko-operativnom smislu, sagledavanjem pokrivenosti polja video-nadzora do mesta događaja, kao objektivnog minimuma za dalju obradu dokaznog materijala od strane javnog tužilaštva, neistinite su tvrdnje da je policija vršila ocenu dokaza.

S druge strane, podnosiocu prigovora, punomoćniku Đorđa Ristića, u razlozima rešenja Višeg javnog tužilaštva u Vranju, KTPO br. 41/21 od 21.05.2021. godine, jasno je predočena mogućnost iniciranja odgovarajućeg postupka kod nadležnog starešine Policijske uprave u Vranju, odnosno nadležnog javnog tužilaštva, ukoliko izražava sumnju u nepristrasnost i profesionalnost operativnog analitičara policije, a ima dokaze da je isti učinio disciplinski prestup ili krivično delo.

Napominjemo i to da je Đorđe Ristić tokom predistražnog postupka imao stručno lice za punomoćnika – advokata, koji nije uložio nijednu primedbu na zapisnike o sprovođenju procesnih radnji, iako je imao procesna ovlašćenja za to, kao i mogućnost uvida u spise predmeta.    1. Pravda 24/12/2021

    Ostavi komentar