Aktivizam i mladi

Primeri DOBRE PRAKSE: Omladinski centri u ŠPANIJIYouth BNC je omladinsko udruženje osnovano 2017. godine u Barseloni. Kroz projekte koje finansira EU, ovo udruženje ima za cilj da pruži mogućnosti za međunarodnu mobilnost mladih.

Pored toga, fokus je na omladinskom radu, preduzetništvu, volonterskim aktivnostima, kursevima, obukama, kao i slobodnim kulturnim aktivnostima. Omladinski centar sarađuje sa drugim evropskim omladinskim grupama, nevladinim organizacijama i međunarodnim organizacijama.CYD je međunarodna katolička organizacija adolescenata koja se nalazi u Barseloni, Sevilji, Madridu i Valensiji. Ovaj centar omogućava da mladi stiču čvrsta uverenja za svoj život i uče da donose slobodne i odgovorne odluke prema kriterijumima katoličke vere.

Osim druženja mladih u centru se organizuju i brojni događaji među kojima su donacije hrane za siromašne porodice, takmičenja u pevanju i igranju, crtanju, kinematografiji i slično.Omladinski savet Zajednice Madrid SJSM je počeo sa radom 2017. nakon prekida 2010. Za rad ovog saveta odgovorno je Ministarstvo porodice, omladine i socijalne politike.

Savet je instrument koji olakšava koordinaciju pokreta mladih u Madridu i predstavlja kanal za artikulaciju učešća mladih.

Posebna pažnja se obraća borbi za prava žena, osudi seksualnog nasilja, feminizmu, borbi protiv siromaštva.

U Španiji je takođe nedavno organizovana završna poseta Oznake kvaliteta Saveta Evrope za omladinski centar u CEULAJ-u (Centro Eurolatinamericano de Juventud) u Molini.

Cilj posete je bio da se proceni ispunjenost 15 kriterijuma kvaliteta Oznake kvaliteta koju CEULAJ drži od 2016. Ovo je bila druga evaluaciona poseta stručnog tima SE centru.

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar