POTROŠAČI poručili Novom DOMU: I mi znamo ZAKON,Grupa stanara zgrade u centru Vranja, korisnika daljinskog grejanja u sistemu „Novog doma“, poručuje ovom javnom preduzeću „da obaveštenjem o troškovima podstanica i pumpi pokazuje da obrazloženje za prebacivanje tih troškova na račun stanara nije u skladu sa odredbama Zakona o energetici“.

Gospodo iz „Novog doma“, treba da znate da i mi znamo da čitamo Zakon o energetici, zato ukazujemo na član 14. koji reguliše odnos između energetskog subjekta i kupca toplotne energije, gde se vidi da vi ovu odredbu, možda, niste do kraja pročitali, ističu stanari.Po njima, ovaj član pomenutog zakona precizno reguliše odnos prodavca i kupca toplotne energije.

Termoenergetska oprema subjekta koji koristi obavljanje distribucije toplotne energije sadrži magistralnu toplovodnu mrežu, priključnu toplovodnu mrežu i merne uređaje za isporučenu toplotnu energiju kupcima u toplotnim podstanicama, citiraju prvi deo člana 14. Zakona o energetici nezadovoljni stanari.Oni se zatim pozivaju na drugi deo člana 14. pomenutog zakona za koji misle da ga je „Novi dom“ u visokom luku „preskočio“.

Termoenergetska oprema kupca je toplotna podstanica, unutrašnja toplotna instalacija i individualni merač toplote u stanu. Kupac može da sklopi sa energetskim subjektom pisani ugovor sa kojim na energetskog subjekta prenosi pravo i obavezu upravljanja i održavanja toplotne podstanice i reguliše buduće vlasničke odnose nad ovom opremom, završavaju citiranje stanari.

Po njihovim rečima, na kraju, „Novi dom“ se do sada ponašao kao da su toplotne podstanice njegovo vlasništvo i nikada nije ni pokušavao u skladu sa članom 14. pomenutog zakona da reguliše vlasničke odnose podstanica“.

U vašem saopštenju za medije tražite da se prvo obratimo vama, evo, obraćamo vam se, regulišite vlasničke odnose nad podstanicama, ali u skladu sa članom 14. Zakona o energetici, kategorični su stanari zgrade u centru Vranja.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Rakic 16/09/2022
  2. Dalton 16/09/2022
  3. Sanja 16/09/2022
  4. Sanja Fr. 16/09/2022
  5. Vranjezguz 16/09/2022
  6. ADA 16/09/2022
  7. Sanja Fr. 16/09/2022
  8. Darko 16/09/2022
  9. Nenad 17/09/2022
  10. Kuke kukic 17/09/2022
  11. Pera ložač 17/09/2022
  12. Darko 18/09/2022

  Ostavi komentar