Portal Pčinjskog OKRUGA: Poslednja AKTIVNOST 2016. godinePčinjski upravni okrug se nalazi u južnom delu Republike Srbije. Obuhvata grad Vranje  i opštine Vladičin Han, Surdulicu, Bosilegraf, Trgovište, Bujanovac i Preševo i Vranjska Banja, kao jedina gradska opština. Pčinjski upravni okrug je osnovan 29. januara 1992. godine kao podružna jedinica republičkih ministarstava. To su neki osnovni podaci koji se mogu naći na sajtu Pčinjskog upravnog okruga()

Zanimljivo je da su u okrugu pet opština  granične. Prema Bugarskoj granične su opštine Bosilegrad i Surdulica, a prema Makedoniji opštine Trgovište, Bujanovac i Preševo. Na teritoriji Okruga živi ukupno 201.157 stanovnika u 336 naselјa. Najudalјenija opština od Okruga je opština Bosilegrad na udalјenosti od sedišta 100 kilometara. Ono što je zanimljivo da upravo zbog ovog geografskog položaja na teritoriji okruga živi više nacionalnih manjina, Albanci, Bugari i Makedonci .Osim evidentno neažuriranog sajta (poslednja informacija okačena je 15. jula 2016. godine), zanimljivo je da nacionalne manjine na svom jeziku ne mogu pročitati ni jednu informaciju.

Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u člnau 11 kaže da na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde tradicionalno žive pripadnici nacionalnih manjina, njihov jezik i pismo može biti u ravnopravnoj službenoj upotrebi.Jedinica lokalne samouprave će obavezno svojim statutom uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenat pripadnika te nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva. Jedinica lokalne samouprave uvodi jezik i pismo nacionalne manjine u službenu upotrebu najkasnije u roku od 90 dana od utvrđivanja ispunjenosti zakonom propisanih uslova.

U jedinici lokalne samouprave gde je u trenutku donošenja ovog zakona jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, isti će ostati u službenoj upotrebi.

Službena upotreba jezika nacionalnih manjina iz stava 1. ovog člana podrazumeva naročito: korišćenje jezika nacionalnih manjina u upravnom i sudskom postupku i vođenje upravnog postupka i sudskog postupka na jeziku nacionalne manjine, upotrebu jezika nacionalne manjine u komunikaciji organa sa javnim ovlašćenjima sa građanima; izdavanje javnih isprava i vođenje službenih evidencija i zbirki podataka o ličnosti i podataka na jezicima nacionalnih manjina i prihvatanje tih isprava na tim jezicima kao punovažnih, upotreba jezika na glasačkim listićima i biračkom materijalu, upotreba jezika u radu predstavničkih tela.

U naseljenim mestima u jedinicama lokalne samouprave, čija je teritorija određena u skladu sa zakonom kojim se uređuje teritorijalna organizacija Republike Srbije, u kojima procenat pripadnika određene nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na teritoriji naseljenog mesta dostiže 15% prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva imena organa koji vrše javna ovlašćenja, nazivi jedinica lokalne samouprave, naseljenih mesta, trgova i ulica i drugi toponimi ispisuju se i na jeziku dotične nacionalne manjine, prema njenoj tradiciji i pravopisu, i u slučaju da jezik te nacionalne manjine nije u službenoj upotrebi na teritoriji jedinice lokalne samouprave .

Što se tiče web prezentacija one nisu definisane zakonom, ali sa druge strane i pripadnici nacionalnih manjina u okrugu koji žele da se informišu informacije ne mogu dobiti na svom maternjem jeziku.

Pomenuti zakon još i navodi da pripadnici nacionalnih manjina čiji broj u ukupnom stanovništvu Republike Srbije dostiže najmanje 2% prema poslednjem popisu stanovništva, mogu se obratiti republičkim organima na svom jeziku i imaju pravo da dobiju odgovor na tom jeziku.

Ostaje enigma da li pripadnici nacionalnih manjina koji žive u Bujanovcu, Preševu, Bosilegradu i Surdulici zaista mogu na sajtu koji godinama ažuriran, pa čak i kada su u pitanju imena gradonačelnika može dobiti odgovor na bilo kom jeziku 

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. 500€ 18/08/2022
    2. Profesor 18/08/2022
    3. Tamara 18/08/2022
    4. Lolica 19/08/2022

    Ostavi komentar