PORAŽAVAJUĆE: U 2022. godini 151 žena prijavila NASILJEU Lokalnom akcionom planu za rodnu ravnopravnost naveden je podatak da je tokom 2022. godine od 191 prijave nasilja, čak 151 prijava nasilja nad ženama što je neverovatnih 80 odsto.

Žene trpe psihičko i fizičko nasilje i zanemarivanje. Najveći broj prijava je izvršila policija, a kao učinioci nasilja su najbliži, 7 posto sin ili ćerka, 35 procenata brat ili sestra i čak 55 procentualno bračni ili vanbračni partner.Ustanova socijalne zaštite u Vranju je Centar za socijalni rad. Evidencija o korisnicima usluga socijalne zaštite postoji, ali ona nije vršena po polu, iako je to zakonska obaveza prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti.

Zgrada vranjskog Centra za socijalni rad nije pristupačna osobama sa invaliditetom, a prostor, nameštaj i oprema ne zadovoljavaju osnovne uslove neophodne za funkcionisanje ustanove.Učesnice anketa i fokus grupa o rodnoj ravnopravnosti su ukazale i na problem sa socijalnim radnicima koji vređaju i ne žele da objašnjavaju o postavljenim pitanjima. Navele su i problem sa SOS telefonom jer ne postoje ljudi koji govore romski jezik, pa je Romkinjama otežana prijava.

Ispitanice su istakle da je neophodan konstantan rad sa ženama žrtvama nasilja, zapošljavanje žrtava nasilja i organizovanje savetovališta.

Statistika pokazuje da žena u Srbiji ima više od muškaraca, ali motivisanost za stvarno rešavanje problema je niska.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar