„Politički minimalac“: Sentić zarađuje „SVEGA“ 102.000 RSD

Eko Taxi Vranje

Opštinsko veće Vranjska Banja objavilo je januara Informator o radu u kome se navodi da je ukupan iznos isplaćenih plata za članove Veća Gradske opštine bio 3.090.627 dinara.

Član Veća Gradske opštine Stole Cvetković je zarađivao oko 91.000 dinara, odnosno 777 evra, dok su ostali članovi Veća imali naknadu od 17.000 dinara bez dodataka i odbitaka.Što se tiče predsednika Gradske opštine Vranjska Banja Dragana Sentića, mesečno je zarađivao 102.000 dinara, što je oko 870 u evrima. Na godišnjem nivou, iznos je skoro 1.225.000 u dinarima, a 10.440 evra. Ukupno za plate predsednika opštine je dato nešto manje od 2.000.000 dinara.

Marko Nikolić, zamenik predsednika Gradske opštine Vranjska Banja, imao je zaradu oko 91.000 dinara ili 1.092.000 evra. Za zamenika iznos ukupnih zarada je 1.777.000 dinara.

Predsednika Gradske opštine Vranjska Banja bira Skupština Gradske opštine iz reda odbornika na 4 godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Predsednik i njegov zamenik su na stalnom radu u Gradskoj opštini.

Statutom Gradske opštine Vranjska Banja definisano je da Veće Gradske opštine čine predsednik GO, zamenik predsednika i 5 članova. Predsednik GO je ujedno i predsednik Veća Gradske opštine.

Tokom 2022. godine, Veće je održalo 22 sednice, donelo 72 zaključka, 3 odluke, 11 rešenja, 2 pravilnika i utvrdilo 17 predloga odluka.  1. Princip 07/03/2023
  2. Malisa 07/03/2023
  3. Milena 07/03/2023
  4. Zoki 07/03/2023
  5. Banjac 07/03/2023
  6. Flamingos 07/03/2023
  7. Moj do Mojega 07/03/2023
  8. Zale 07/03/2023
  9. Dragan 07/03/2023
  10. TUŽNA BANJA 09/03/2023

  Ostavi komentar