Aktivizam i mladi

POKS o Omladinskom centru: Politička instrumentalizacija GORUĆI problem u VranjuPokret obnove Kraljevine Srbije u Vranju na čelu sa Zoranom Stojanovićem rekao je za naš portal da politička instrumentalizacija programa namenjenih mladima dovodi do gušenja slobode izražavanja i ograničavanja njihove nezavisnosti.

POKS navodi da je upravo politička instrumentalizacija gorući problem i odraz nezadovoljstva, a da mera uspeha jeste stepen zadovoljstva, dok bi mladi trebalo da imaju prostor da slobodno izraze svoje stavove i ideje, bez pritiska ili manipulacije političkih aktera.Važno je da se programi za mlade razvijaju transparentno i uključe širok spektar mišljenja i perspektiva. Takođe, treba obezbediti mehanizme nadzora i odgovornosti kako bi se osiguralo da se sredstva i resursi koriste na efikasan i odgovoran način, kaže POKS.

Podstiču i mlade da učestvuju u politici, samo da oni sami stvaraju stavove bez da budu pritisnuti da favorizuju određenu opciju.Mladi treba da budu podstaknuti da budu aktivni u zajednici i da učestvuju u političkom životu, ali treba da imaju slobodu da biraju svoje političke stavove i da se ne osećaju prisiljenima da podržavaju određenu političku stranku ili vlast. Transparentnost, odgovornost i poštovanje demokratskih principa ključni su za izgradnju inkluzivnog društva u kojem mladi mogu ostvariti svoj puni potencijal,, navodi njihov odbor.

Pokret obnove Kraljevine Srbije je naveo da položaj mladih u Vranju ima svoje izazove i prilike.

Iako postoji pristup osnovnim uslugama kao što su obrazovanje i zdravstvena zaštita, mladi se suočavaju sa problemima nezaposlenosti, nedostatkom adekvatnih prostora za kreativno izražavanje i nedovoljnom podrškom za razvoj njihovih potencijala. Takođe, politička polarizacija može ograničiti slobodu izražavanja i političko angažovanje mladih,, ističe odbor POKS-a.

Za uvođenje Omladinskog centra u Vranju su istakli da bi moglo značajno doprineti poboljšanju položaja mladih.

Omladinski centar bi pružio prostor za okupljanje, obrazovanje, kulturne aktivnosti i podršku zapošljavanju mladih. Takođe bi bio platforma za promociju slobode izražavanja i nezavisnog mišljenja, kao i za podsticanje aktivnog učešća mladih u društvenom životu. Važno je da se Omladinski centar koncipira kao inkluzivni prostor otvoren za sve mlade bez obzira na političke ili druge pripadnosti, kažu u odboru.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Milorad 19/05/2024
    2. Darko 19/05/2024
    3. Perica 19/05/2024

    Ostavi komentar