Petrović: Lista „Hrabro za Vranje“ VIŠEM SUDU podnela 106 ŽALBI protiv rešenja GRADSKE IZBORNE KOMISIJENovoizabrani odbornik u Skupštini Grada Vranja i poslanik u Supštini Republike Srbije, Slobodan Petrović objavio je na društvenim mrežama da je koalicija „Hrabro za Vranje“ podnela 106 žalbi Višem sudu u Vranju protiv rešenja Gradske izborne komisije.

Petrović je obavestio javnost da je Gradska izborna komisija „potpuno neosnovano odbacila sve prigovore“.Zašto prvostepeni organ nije želeo ili nije smeo da izvrši uvid u džak sa konkretnog biračkog mesta na koje se prigovor odnosi i na taj način utvrdi osnovanost ili neosnovanost navoda iz prigovora podnosioca, a potom i meritorno odluči o istom, nije nam poznato, rekao je Petrović.

Petrović je u svojoj objavi, objasnio da je prvostepeni organ „po svaku cenu želeo da izbegne meritorno odlučivanje po prigovoru“.Očigledno, da je prvostepeni organ po svaku cenu želeo da izbegne da meritorno odlučuje po prigovoru podnosioca jer bi u tom slučaju morao da otvara džak i broji glasačke listiće, te kako bi eskivirao vršenje ove dokazne radnje, prvostepeni organ se odlučio da prigovor potpuno neosnovano odbaci, što je u potpunoj suprotnosti ne samo sa zakonom, nego i sa elementarnom pravničkom logikom, napisao je Petrović.

NIV

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. кене 26/12/2023
    2. Insajder I 26/12/2023

    Ostavi komentar