Pedagoški FAKULTET: Svečani prijem NOVOUPISANIH studenata DOKTORSKIH studijaPedagoški fakultet u Vranju Univerziteta u Nišu je od ove akademske 2022/23. godine akreditovao doktorske studije iz Metodike nastave na koje upisuje pet kandidata.

Posebno izraženo interesovanje ove godine (12 prijavljenih kandidata za upis) imalo je kao ishod sva popunjena mesta u prvom upisnom roku.Zbog izuzetnog interesovanja kandidata sa visokim prosečnim ocenama, Fakultet razmatra mogućnost povećanja upisne kvote.

Svečani prijem novoupisanih studenata doktorskih studija obavljen je 25. novembra, kao deo organizacije naučnog skupa Menadžment u obrazovanju.Indeksi su uručeni od strane dekana Fakulteta prof. dr Dragane Stanojević, uz prisustvo prodekana za naučnoistraživački rad prof. dr Nele Malinović-Jovanović i rukovodioca doktorskih studija prof. dr Aleksandra Anđelković.

Tom prilikom studenti su dobili i prigodne publikacije koje mogu da koriste u budućem naučnoistraživačkom radu.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar