Pčinjski okrug: Registovano 85 MEDIJAU Pčinjskom okrugu na jeziku nacionalnih manjina je nazavidnom nivou samo u opština Bujanovac i Preševo, gde postoje mediji koji rade na Albanskom jeziku, mada sa druge strane u Preševu, ilustracije radi, nema ni jednog medija na srpskom jeziku.

U šest opština i jednom gradu  Vranju  ima 85 registrovanih medija, od tog broja tri štampana, 17 radio stanica, 14 televizija, 46 portala, tri produkcije i dva dopisništva. Zanimljivo je da kada su u pitanju nacionalne manjine po broju medija koji izveštavaju na jeziku nacionalnih manjina prednjači Bujanovac sa čak 26 registrovanih medija, a većinu čine mediji  koji izveštavaju samo na albanskom jeziku.Prema poslednjem popisu na kome su učetvovali Albanci, 20o2. godine u okrugu se prijavilo  54 795  pripadnika albanske nacionalne manjine, tako da ne čudi broj medija koji izveštavaju na albanskom jeziku.  ovo je odnosno 24 procenata,

Časopis Perspektiva, časopis Nacional i Bilten Info 017, tri štampana medija, RTV Bujanovac koji ima redakciju na Albanskom jeziku, TV Spektri i brojni portali izveštavaju Bujanovčane na Albanskom jeziku.U Preševu je deset medija i svi izveštavaju isključivo na albanskom jeziku.

U Bosilegradu ima sedam medija koji uglavnom izveštavaju dvojezično. Zanimljivo je da ne  postoje mediji na romskom i makedonskom jeziku.

Nije retkost da mediji koji nemaju u stalnom programu izveštavanje na jeziku nacionalnih manjina povremeno realizuju projekte koje finansiraju donatori na jezicima nacionalnih manjina.

Ono što je svakako za pohvalu je činjenica da lokalne samouprave gde žive nacionalne manjine imaju dvojezično izveštavanje. Tako je na zvaničnim sajtovima opština Preševa, Bujanovca i Bosilegrada.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar