Parking SERVIS objavio SVA pravila u vezi PARKIRANJA i PLAĆANJA u VranjuJavno preduzeže Parking servis Vranja objavio je saopštenje za javnost povodom pravila u vezi parkiranja i plaćanja u Vranju. Saopštenje prenosimo u celosti i bez dodatnih izmena.

U skladu sa domaćinskim poslovanjem preduzeća imamo moralnu obavezu da vam se obratimo putem javnog saopštenja.

Zadnjih mesec dana svedoci smo da se putem društvenih mreža oglašavaju razni „poznavaoci“ zakona i procedura prilikom parkiranja vozila i plaćanja za usluge parkiranja.

Kako se ne bi širile dezinformacije u vezi procedura oko plaćanja usluge parkiranja, procedura oko izdavanja doplatnih karti za parkiranje, procedure u slučaju da niste platili izdatu doplatnu kartu posle roka od 8 dana i posle izricanja opomene, oko zaštite prava potrošača kao i kada se aktiviraju ugovori o cesiji.

Dužni smo da još jednom objasnimo našim korisnicima koje su njihove obaveze ali i koja su njihova prava.

JKP Parking servis je osnovan od strane grada da bi uveo red u mirujućem saobraćaju tj. parkiranju.

Odlukom Grada Vranja data su na upravljanje zatvorena i otvorena parkirališta. Gradsko veće je 2017. god. usvojilo cenovnik za usluge koje su poverene Parking servisu na upravljanje i po tim cenama se i danas radi. Gradsko veće je donelo odluke o zoniranju grada za otvorena parkirališta. Postoje tri zone sa predviđenim vremenskim rokom za parkiranje, i to: ekstra zona sa mogućnošću parkiranja maksimalno dva sata, crvena i žuta zona bez vremenskog ograničenja parkiranja.

Na svim parkiralištima uredno je postavnjena vertikalna i horizontalna signalizacija u skladu sa zakonom.
Prava korisnika su da nesmetano koriste parkirališta za parkiranje svojih vozila u skladu sa propisanim pravilima za zonsko parkiranje ili sa pravilima za parkiranje na zatvorenim parkiralištima.

JKP „Parking servis“ Vranje, svojim korisnicima pruža mogućnost plaćanja parkiranja putem SMS-a ili putem kartica kupljenih na kioscima i blagajni preduzeća i to u ekstra, crvenoj i žutoj zoni.

Zone su vidno označene saobraćajnom signalizacijom na svakom parkiralištu. Naplata parkiranja vrši se po svakom započetom času ili po danu ( dnevna parking karta) radnim danima od 07,00 do 21,00 čas, a subotom od 07,00 do 14,00 časova.

U zavisnosti u kojoj zoni se korisnik parkira, potrebno je da kao tekst nove poruke ukuca registarsku oznaku vozila koje je parkirao, bez razmaka i crtica, sa oznakom grada, npr. VR019EM i pošalje na broj koji je određen za zonu u kojoj je parkirao vozilo.

– za ekstra zonu – 9174

– Za crvenu zonu – 9171 (za 1 sat parkiranja) ili 9170 (za celodnevno parkiranje)

– Za žutu zonu – 9172 (za 1 sat parkiranja) ili 9173 (za celodnevno parkiranje)

Sistem ne pravi razliku između malih i velikih slova te nije potrebno voditi računa o tome.

Ubrzo posle slanja SMS-a dobiće se povratna poruka kao obaveštenje da li je naplata uspela ili ne.

FOTO InfoVranjske.rs: Dejan Manić, predsednik JS u Vranju
FOTO InfoVranjske.rs: Dejan Manić, predsednik JS u Vranju

Slanjem više poruka na broj 9171 ili 9172, plaćanje parkinga se produžava nadovezivanjem poruka jedne na drugu. Napomena je da poruka poslata na 9171 ne može da se nadoveže na 9172 ili obrnuto. Parking plaćen slanjem poruke na 9170 može da se produži slanjem nove poruke na 9171 ili 9172, u obrnutom slučaju se preklapaju.

Tačno 3 minuta pre isteka plaćenog parkinga, dobiće se poruka kojom se korisnik obaveštava o vremenu isteka istog, kako bi blagovremeno mogao da produži parkiranje ili da ukloni vozilo sa parking mesta.
Korisnik može poslati SMS sa bilo koje mreže mobilnih provajdera (Telekom, Yettel ili A1).

Prilikom plaćanja drugog sata parkiranja u ekstra zoni, ukoliko korisnik pošalje sms poruku nakon isteka plaćanja za prvi sat, a u intervalu manjem od 30 minuta, elektronski sistem će mu automatski tu drugu poruku nadovezati na prethodnu gde će ukupno vreme parkiranja biti 120 minuta (propisano organičenje u ekstra zoni).

Nakon maksimalnog iskorišćenja vremena parkiranja, korisnik mora napustiti zonu u kojoj se nalazi najmanje na 30 (trideset) minuta kako bi mu sistem dozvolio ponovo parkiranje u istoj zoni tokom dana ili mora promeniti zonu parkiranja.

Nakon ispravno poslate poruke, sistem korisniku vraća informaciju u kojoj je naveden registarski broj za koji je kupljena karta, zona, iznos naplaćene usluge, broj PIN-a (jedinstveni broj – broj elektronske karte) za slučaj reklamacije/žalbe i obaveštenje da se poruka sačuva do isteka parkiranja.

Kako sistem detektuje da poruka nije pravilno poslata, korisnik dobija upozorenje o pogrešno poslatoj poruci i mora ponoviti slanje ispravne poruke. Ukoliko sistem nije operativan, korisnik dobija informaciju, uz izvinjenje, da sistem nije operativan i da koristi alternativan način plaćanja usluge korišćenja parkinga.
3 (tri) minuta nakon slanja SMS-a ne isključujte vaš telefon zbog provere vašeg statusa kod mobilnog operatera.

Ukoliko vam ova usluga nije omogućena, nemate dovoljno sredstava na računu i slično, prethodna potvrda (rezervacija) može biti odbijena (po registarskom i PIN-broju). U ovom slučaju, molimo vas da parkiranje platite na drugi način, kako stoji i u poruci o odbijanju transakcije plaćanja.

Korisnici prilikom plaćanja parking karte slanjem SMS-a zaključuju ugovor o korišćenju usluga Parking servisa, pri čemu operatori elektronskih komunikacija istupaju isključivo kao zastupnici Parking servisa u postupku zaključenja odnosnog ugovora i naplate cene parking karte. Takođe, obaveze korisnika prema Parking servisu smatraće se izmirenim kada korisnik izmiri svoje obaveze prema operatoru u pogledu kupljenih parking karata.

Ukoliko kontrolor parkiranja prilikom provere vozila, utvrdi da korisnik usluge parkiranja nije platio parkiranje na jedan od predviđenih načina, nakon 10 minuta posle prvog uočavanja izdaje posebnu parking kartu koja važi 24 časa od momenta izdavanja, za zonu u kojoj je izdata. Posebna parking karta za konkretno vozilo ne važi ukoliko se korisnik parkira u nekoj drugoj zoni.

Ukoliko korisnik parkiranja ima primedbe na izdatu posebnu parking kartu ima pravo da podnese zahtev za reklamaciju na blagajni preduzeća, putem telefona 0800200252 (poziv je besplatan) ili putem e-mail adrese (reklamacije@parkingvranje.rs), o čemu dostavlja dokaze na koje se poziva, i to u roku od 8 dana od dana izdavanja iste. Prava potrošača su vidno istaknuta na vertikalnoj saobraćajnoj signalizaciji i na šalteru blagajne u preduzeću.

Korisnik parkirališta jednom godišnje ima pravo na povlašćenu cenu posebne parking karte u iznosu od 50%, ako posebnu parking kartu plati u roku od 8 dana, od dana izdavanja iste.

Ukoliko korisnik parkiranja ne izmiri svoje dugovanje u predviđenom roku, Parking servis šalje opomenu, a u slučaju neplaćanja duga po opomeni, svoja potraživanja ostvarujemo u sudskom postupku u skladu sa odredbama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji grada Vranja ili ustupanjem potraživanja sa firmama za naplatu potraživanja, a na osnovu Ugovora o cesiji.  1. Kole 22/06/2023
  2. Tatalja 22/06/2023
  3. Pedja 22/06/2023
  4. Vranjanac 22/06/2023
  5. youtube 22/06/2023
  6. KOMŠA 22/06/2023
  7. Dajic 22/06/2023
  8. N1 22/06/2023
  9. Paci 22/06/2023
  10. LAUFER 22/06/2023
  11. Biljana 22/06/2023
  12. Vranje 22/06/2023
  13. Tričko Prvi 22/06/2023
  14. Miki 22/06/2023
  15. Mile 23/06/2023
  16. Fair 23/06/2023
  17. Elementarno 23/06/2023
  18. Elementarno 23/06/2023
  19. Palanka 23/06/2023

  Ostavi komentar