Otvoreno pismo GRAĐANIMA: KAKO PROTIV ZAGAĐENJA BUKOM U VRANJUUkoliko ste izloženi buci (posebno iz ugostiteljskih objekata koji organizuju veselja koristeći vokalne izvođače, muzičke instrumente i pojačivače zvuka), možda vam naredne informacije mogu biti od pomoći. Pisac ovih redova je na udaru tog vida nasilja dugi niz godina, te može o tome i iz ličnog iskustva.

Buka je svaki neželjeni zvuk. Nesporna naučna činjenica jeste da ona šteti zdravlju i o tome su napisani metri stručnih radova.Evo jednog informatora šta i kako, ukoliko vas komšija maltretira muzikom jakog intenziteta, a putem udara basa, tj. vibracijama niskih frekvencija vas čak i fizički tuče.

So, pour yourself a cup of coffee, sit comfortably, relax, I’ll be your guide…KORACI

0. Najbolje da (zajedno sa ostalima koje zagađuje) razgovarate sa tzv. korisnikom buke (u daljem tekstu KB). Ukažite šta vam smeta, da bukom ulazi u tuđi posed i uzurpira ga, krši zakon i vaša prava i šta ćete preduzeti ukoliko ne promeni ponašanje, te nadajmo se da će pokazati empatiju, izviniti se i nikad više ne ponoviti emisiju. Naravno, ovaj scenario je malo verovatan. Nismo u Diznilendu i umesto šećernih vata i prozora od marmelade, pre će biti da ćete morati da se opašete staklenom vunom i voditi iscrpljujuću rovovsku borbu, jer nam institucije NE funkcionišu. Zato idu sledeći koraci.

1. Korisno je da što bolje poznajete zakonsku regulativu, svoja i tuđa prava i obaveze. Prionite iščitavanju osnovnih pravnih akata koji uređuju ovu oblast. Razmislite i o ulaganju u zvučnu izolaciju. Što se momentalnih mera zaštite tiče, antifone i čepovi za uši su solidna pomagala. Imam čitavu kolekciju. Kao najbolji od čepova pokazali su mi se narandžasti silikonski sa plavom vrpcom. Ko preferira ležanje u bočnom položaju, postoje i čepovi dizajnirani za tu namenu. Od antifon slušalica preporučujem 3M Peltor Optime III, nenadmašne su za odbranu od basa, mada mogu izazvati vrtoglavicu pri dužem korišćenju. Ako već nemate gde u zbeg, naizmenično nosite čepove i antifone. Probajte i sa maskiranjem neželjenog zvuka drugim zvucima.

2. Nije sve tako crno. Prošlo je neopaženo i nije objavljeno nigde da je Komunalna milicija Vranje (u daljem tekstu KM) OPREMLJENA meračem buke negde od novembra 2023. Pa je ovaj pasus jedna bajata medijska ekskluziva.

Nabavkom uređaja kompletirano je sve što je zakonodavac predvideo u borbi protiv buke: postojanje republičkog zakona (donešen 2021.); akustičko zoniranje grada (urađeno 2013.); opremljenost uređajem (kraj 2023.). No, kako se gotovo čitav koncept odbrane od buke zasniva na ovom jednom fonometru, deluje čudno da se još uvek nije „pokvario“ ili „nestao“.

Ipak, nabavkom uređaja borba protiv buke u gradu ulazi u novu fazu. „Sveto trojstvo“ je kompletirano (zakon, zoniranje, uređaj), fali još samo odlučnost nadležnih da primenjuju kaznene odredbe  protiv onih koji ne žele da poštuju propise.

3. Kada u nastavku 2024. neki KB u Vranju omakne zvučnike, nije loše da zna sledeće fakte:

„Novčanom KAZNOM od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

EMITUJE BUKU IZNAD PROPISANIH GRANIČNIH VREDNOSTI

Pa onda zakon kaže dalje:

„Novčanom kaznom od 200.000 dinara, komunalni milicioner kazniće za prekršaj ugostitelja ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti. Kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara. Kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 100.000 dinara.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara, komunalni milicioner kazniće ugostitelja koji PONOVI izvršenje prekršaja u periodu od godinu dana od dana izdavanja prekršajnog naloga.

Obavezno se izriče zaštitna mera oduzimanja predmeta (izvora buke) koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja.Može se uz kaznu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju do tri godine.”

4. Ako želite sami utvrditi da li KB vršeći emisiju koja vam smeta krši zakon, potrebno je da saznate u kojoj zoni se nalazi vaša kuća ili stan na osnovu Odluke o akustičkom zoniranju i merama zaštite od buke. Tamo je propisano koje vrednosti u decibelima su dozvoljene za dan i veče, a koje za noć (posle 22h) za svaku od 6 zona u Vranju. Ja sam recimo u zoni III – „Čisto stambeno područje.“

5. Kupite merač buke, koji se može naći za 2.000 din i merite sami. Moguće je i putem telefona. To vam niko neće uzeti kao bilo kakav dokaz, ali vam to i nije bio cilj.

6. Po zakonu, buku kontroliše KM. U praksi trenutno imamo situaciju da KM umesto da sama patrolira, jedino po pozivu izlazi na teren, nekada meri, nekada ne zbog manjka ljudsva ili iz trećih razloga, ali ne prekida niti snižava buku (a morala bi da prekršiocu izda usmeno naređenje za momentalno smanjenje buke).

7. Na ove brojeve telefona KM – 017 405 590 i 064 85 90 848, možete prijaviti problem i tražiti da pošalju patrolu.

8. Zatim imate opciju da preko Gradske pisarnice predate pisani zahtev na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da vam KM dostavi službenu belešku o postupanju po vašoj prijavi.  Ovim kontrolišete da li obavljaju svoje zakonske obaveze. To vam je bitno i za sud kao dokaz ukoliko pokrenete i privatnu tužbu zbog mučenja bukom. A sa tim dokazom iz službene beleške se možete obratiti (opet pisanim putem) i ekološkoj inspekciji i tražiti da pokrene postupak sa svoje strane.

Naravno, naše službe bi SAMOINICIJATIVNO trebalo da kontrolišu i suzbijaju buku (posebno vikendom) ukoliko želimo biti uređeno društvo, bez potrebe da iko ikog prijavljuje, jer se tako dodatno kvare međuljudski odnosi. Kada nadležni odgovorno i savesno budu krenuli da rade svoj posao, navedeni koraci postaju nepotrebni i sistem će po automatizmu rešavati problem buke.

TRAJANJE MUZIKE

Kada je reč o SATNICI, odnosno do koliko sati se može emitovati muzički program, valja podsetiti da se grupa ugostitelja zvanično sastala sa gradonačelnikom pre nešto godina kako bi izdejstvovala pomeranje granice svojih aktivnosti dublje u noć. Vest o tome šta je dogovoreno je preneo jedan prorežimski medij, a onda članak ubrzo nestaje. Gradonačelnik Milenković je tada od našeg prava na san i noćni odmor oduzeo jedan sat i poklonio ga ugostiteljima, kao da daruje jabuku iz svog voćnjaka. Time što nas je lišio spavanja i mira (pošto je dozvolio da se muzički program produži za jedan sat dublje u noć), naneo je, i nanosi i dalje nesumnjivu ali teško merljivu štetu po zdravlje građana. To je izvedeno 2019. tako što su naprednjaci promenili Član 5 jednog lokalnog pravnog akta. Ako uporedimo ovu odluku vranjskih vlasti sa istim pravnim aktom Beograda, Vranjaci su diskriminisani, uskraćen im je jedan sat tišine u odnosu na Beograđane. Ukoliko se tome pridoda da je odluka doneta u vreme kada odbrana od buke u Vranju praktično nije ni postojala (nije bilo uređaja), vidimo jedno krajnje neodgovorno ponašanje.

Koliko je puta naprednjačka vlast ovom odlukom izvršila nasilje nad građanima Vranja koji žive oko KB i pljunula na njihova ljudska prava i zakletvu koju su položili da će ih braniti? Problem nije samo kvantitativni u smislu oduzimanja tog jednog sata sna. Poznato je da ukoliko se propusti pravi period za spavanje to kvari bioritam, luče se drugačiji hormoni, organizam odgovara stresom. San i noćni odmor jedna su od vitalnih potreba čoveka. Tokom njega deca rastu, organizam se regeneriše, akumulira energiju za napore narednog dana. Jutarnjim tipovima ljudi okasneli odlazak na spavanje posebno teško pada. Lekovitost sna prevenira javljanje bolesti, ili popravlja njihov tok i ishod.

Gradonačelniče, smisao Vašeg postojanja kao institucije jeste da budete služba građana i borite se za javno dobro, a ne da ga, podilazeći kome god, urušavate svojim kako činjenjem tako i nečinjenjem. Nadajmo se da ćete u trećem mandatu (treća-sreća) ispravljati počinjene greške. Nabavka uređaja je dobar prvi korak u tom pravcu.

A.D.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Sasa 27/03/2024
  2. Vr Vr Vr 27/03/2024
  3. Nikole Tesle 27/03/2024
  4. Komsija 27/03/2024
  5. Paparazzo 27/03/2024
  6. Donje Vranje 28/03/2024
  7. Sreten 28/03/2024
  8. Miki56 28/03/2024
  9. Jordan 03/04/2024

  Ostavi komentar