Osnovni sud: Sudija Đorđević u predmetu Sportski savez protiv GradaAnkica Đorđević, sudija Osnovnog suda u Vranju, postupaće u predmetu Sportski savez protiv Grada Vranja, obavestila je portal InfoVranjske.rs Uprava ovog suda.

Odgovor iz Osnovnog suda u Vranju na postavljeno pitanje portala prenosimo u celosti i bez izmena.U vezi vašeg zahteva kojim ste tražili informacije o tome kome je dodeljen predmet u kome su stranke u postupku Sportski savez i Grad Vranje, obaveštavamo vas da je predmet P1. br. 17/23 dodeljen u rad Ankici Đorđević, shodno naredbi vršioca funkcije predsednika suda SUI – 1 – 159/20 od 24. juna 2020. godine u skladu sa rasporedom veća za odlučivanje u određenoj pravnoj oblasti prilikom raspoređivanja predmeta nakon izuzeća/isključenja, piše u dopisu Uprave Osnovnog suda u Vranju.

Podsećamo, predsednica Osnovnog suda u Vranju Dragana Stanković Tasić usvojila je zahtev Grada Vranja o izuzeću sudije Suzane Đorić koja je radila na predmetu u kome su stranke u postupku Sportski savez i Grad Vranje.Takođe podsećamo, sudija Suzana Đorić je u navedenom predmetu donela prvostepenu presudu u korist Sportskog saveza čiji su zaposleni u tužbi tražili isplatu svih plata, poreza i doprinosa unazad za tri godine.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Mitre 04/04/2023
    2. Bojan 04/04/2023
    3. Sud 04/04/2023

    Ostavi komentar