Aktivizam i mladi

Opština BUJANOVAC: Posao za 134 MLADA BUJANOVČANAOpština Bujanovac sredstvima iz budžeta  finansiraće stručnu praksu  za 134 mlada Bujanovčana koji će biti angažovani kod 20 poslodavca  na osnovu odluke koju je doneo Savet za zapošlјavanje ove opštine.

Iako se spekuliše da je više Albanaca nego Srba angažovano, juče je otvoren spisak i kako nam je rečeno niko se nije vodio nacionalnošću već obrazovanjem i potrebama koje su iskazali poslodavci, kao i kompletnom traženom dokumentacijom.Najviše mladih lјudi praksu će sticati  u Domu zdravlјa njih 31 , 27 u Javnom preduzeću „Komunalac“ i 19 u Srednjoj školi “Sezai Suroi”…

Prvi posao imaće mladi i u Tužilaštvu, sudu, apoteci, Predškolskoj ustanovi …Za stručno osposoblјavanje Opština je ove godine budžetom isplanirala  20 miliona dinara.Za pripravnike sa visokom stručnom spremom praksa će trajati 12 meseci, 9 meseci za praktikante sa višom i 6 meseci za one sa srednjom stručnom spremom. Praktikanti sa fakultetskom diplomom primaće 25.000 dinara, dok je 23.000 planirano  za pripravnike sa višom školom i 20.000 dinara za svršene srednjoškolce.O

dluka je doneta 7. Februara, a nezadovoljni imaju pravo žalbe osam dana.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.