Odbrornik Nikola Cvetković UPORNO krši Zakon o sprečavanju korupcijeAgencija za borbu protiv korupcije utvrdila je da je odbornik Skupštine grada Vranja Nikola Cvetković povredio Zakon o sprečavanju korupcije.

Agencija je utvridila je da odbornik Skupštine grada Vranja Nikola Cvetković nije u zakonski propisanom roku prebacio svoja upravljačka prava u privrednom društvu „Auto taksi Urban-VR taksi“ d.o.o Vranje koje bi za njegov račun, dok je na funkciji obavljalo uprvljačeke poslove.Cvetković nije postupio po rešenju direktora Agencije od 23. septembra 2021. godine kojim je obavezan da u roku od 15 dana od prijema rešenje prenese svoja upravljačka prava u privrednom društvu „Auto taksi Urban-VR taksi“ d.o.o Vranje na pravno ili fizičko lice koje bi do prestanka njegove javne funkcije vršilo upravljački posao u svoje ime, a za račun javnog funkcionera i da o tome dostavi dokaze Agenciji.

Njemu je izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o sprečavanju korupcije.Šta je agencija utvrdila?

Agencija je utvrdila da Cvetković, suprotno Zakonu, nije u roku od 30 dana od dana izbora na funkciju odbornika (17. avgusta 2020) preneo svoja upravljačka prava u Auto taksiju.

Tada mu je izrečena mera opomene kojom je bio obavezan da u roku od 15 dana od prijema tog rešenja prenese svoja upravljačka prava. On je to rešenje primio 4. oktobra 2021. godine.

Agencija je zahtevom od 1. februara ove godine i urgencijom od 28. marta ove godine pozvala Cvetkovića da postupi po rešenju direktora i prenese upravljačka prava u Auto taksiju i o tome dostavi dokaze, ali Cvetković to nije učinio.

Agencija je konačnu odluku u slučaju Cvetković donela 18. maja ove godine.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Slavisa 10/08/2022
  2. Dejan 10/08/2022
  3. Sonja 10/08/2022
  4. Komsika 10/08/2022
  5. Tulbe 10/08/2022
  6. Kika 10/08/2022
  7. Boban 10/08/2022
  8. Sofija 10/08/2022
  9. Antonije 10/08/2022
  10. Marija 10/08/2022
  11. Maka 10/08/2022
  12. Salter 10/08/2022
  13. Stosicka 10/08/2022
  14. Pecenjara 10/08/2022
  15. Kani 10/08/2022
  16. Sasa 10/08/2022
  17. Duka 10/08/2022
  18. Safir 10/08/2022
  19. Sava 10/08/2022
  20. Goran 10/08/2022
  21. Peacemaker 10/08/2022
  22. Obozavalac gradskih prica 10/08/2022
  23. Peacemaker 10/08/2022
  24. udizajenje uvnazagonje 11/08/2022
  25. Boki 11/08/2022
  26. Keka 02/07/2023

  Ostavi komentar