OBRAZOVANJE žena u Vranju: Veliki broj ŽENA nezadovoljanPrema podacima iz Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, a na osnovu popisa, u Vranju postoji velika razlika kada je u pitanju obrazovanje između muškaraca i žena, pa je procenat nepismenih žena 5,5 posto, a nepismenih muškaraca 0,9.

Prema obrazovnoj strukturi, 51 odsto muškaraca ima završenu srednju školu, u odnosu na 42 procenta žena. U školskoj 2022/2023. godini, veći broj devojčica je upisao četvorogodišnju srednju školu, dok je trogodišnje škole upisivalo više dečaka.Kada je reč o kompjuterskoj pismenosti, 53 posto muškaraca i 59 procenata žena je kompjuterski nepismeno, što je više od republičkog proseka.

Polovina žena je u okviru fokus grupa i anketa navela da su zadovoljne obrazovanjem koje može da se stekne u Vranju, dok čak 43% nije zadovoljno. Kurseve i seminare nikad nije pohađalo 37% ispitanica. Više od polovine ispitanica ne bi nastavilo školovanje, a one koje bi želele da nastave istakle su da su im potrebna finansijska sredstva kao i podrška okruženja.Žene su u fokus grupama i anketama navele da su zainteresovane za teme o zdravlju, ličnom razvoju, ljudskim pravima, bezbednosti, preduzetništvu i zapošljavanju, i smatraju da posebna pažnja treba da se posveti obrazovanju Romkinja.

Žene su za obrazovanje kao jedno od svojih osnovnih ljudskih prava počele da se bore još u 19. veku. Nedovoljno obrazovane žene nisu dovoljno informisane, lakše padaju pod tuđi uticaj i ne mogu da se suprotstave svetu u kome i dalje vlada muški autoritet.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Sneža 25/06/2024
    2. Mimi 26/06/2024

    Ostavi komentar